תביעת נזיקין בגין פיצוץ או רעד על קולי

הנחיות להגשת תביעה במקרה של אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן, או התפוצצות או התלקחות

 

 1. במידת הצורך, יש להזמין את שרותי הכבאות (טלפון 102) ולבצע כל פעולה מיידית סבירה לכיבוי האש, הצלת רכוש והקטנת הנזקים.

 

 1. במקרה של חשד להצתה יש לדווח למשטרה ולקבל אישור בכתב בהתאם.

 

 1. יש להכין:
  • מספר ת"ז של בעל הפוליסה/מספר הפוליסה
  • כתובת הדירה המבוטחת
  • תאריך ושעת הנזק
  • תיאור האירוע

 

 1. לפנות למוקד התביעות של AIG.
  נציג התביעות יפתח דיווח, ויסביר את המשך התהליך.

 

 1. נציג התביעות ימנה שמאי לבדיקת הנזק (במידת הצורך) והשמאי יתאם ביקור באתר האירוע.

 

 1. בעת ביקור השמאי, או לאחריו, יש להעביר אליו אסמכתאות ותימוכין לתביעה וכן כל מסמך או פריט שיכולים לסייע בהערכת הנזק.

 

 1. מספר ימים לאחר הדיווח על הנזק, מיישב התביעות אשר יטפל בתביעה ישלח הודעת סמס עם פרטי ההתקשרות עמו לשימוש בהמשך.

 

 1. במידת הצורך יתכן שישלח מומחה נוסף לצורך מתן חוות דעתו.

 

 1. לאחר קבלת מלוא המידע והמסמכים הדרושים, כולל חוות דעת שמאי במידה ומונה, תיבדק התביעה על ידי מיישב התביעה.
  תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מקבלת כל התיעוד הנדרש ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ואישור הנזק.

 

חשוב לדעת:  

 • אין לזרוק רכוש שניזוק עד להצגתו בפני נציג החברה או השמאי.

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים