תביעת ביטוח לכיסוי נזק לצד שלישי

הנחיות להפעלת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –
אם בדירה אירע נזק תאונתי שגרם למוות, נזק גוף או נזק רכוש לצד ג'

 

 1. יש להכין:
  • מספר ת"ז של בעל הפוליסה/מספר הפוליסה
  • כתובת הדירה המבוטחת
  • תאריך ושעת הנזק
  • תיאור האירוע
  • תיאור התקלה ומיקומה המדויק
  • פרטי צד ג'

 

 1. לפנות למוקד התביעות של AIG.
  נציג התביעות יפתח דיווח, ויסביר את המשך התהליך.

 

 1. לאחר מספר ימים מפתיחת התביעה, יישלח מכתב להשלמת מסמכים.

 

 1. מיישב התביעות יבדוק את נסיבות האירוע ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ובהתאם לתנאי פוליסת ביטוח דירה הקיימת, יטפל עבור המבוטח בפניית צד ג' ו/או בתביעתו נגד המבוטח.

 

חשוב לדעת:

 • במידה והוגשה נגד המבוטח תביעה משפטית,  AIG ישראל תמנה עורך דין/ נציג המחלקה המשפטית שיטפל בתביעה עבור המבוטח, על חשבונה, בכפוף לקיום כיסוי ביטוחי לאירוע ובהתאם לתנאי הפוליסה.
 • חשוב לשים לב! לא כל מקרה מכוסה – יש לבדוק את הפוליסה.
 • עם תום הטיפול בתביעת צד ג' יתבקש המבוטח להעביר את סכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה.

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים