תביעת ביטוח במקרה של פריצה לבית

הנחיות להגשת תביעה במקרה של גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם

 1. לפנות למשטרת ישראל על מנת להגיש תלונה.

 

 1. יש להכין:
  • מספר ת"ז של בעל הפוליסה/מספר הפוליסה
  • כתובת הדירה המבוטחת
  • תאריך ושעת הנזק
  • תיאור האירוע

 

 1. לפנות למוקד התביעות של AIG.
  נציג התביעות יפתח דיווח, ויסביר את המשך התהליך.

 

 1. נציג התביעות ימנה שמאי לבדיקת הנזק (במידת הצורך) והשמאי יתאם ביקור במקום האירוע.

 

 1. בעת ביקור השמאי יש להעביר אליו אסמכתאות ותימוכין לתביעה.

 

 1. מיישב התביעות אשר יטפל בתביעה ישלח הודעת סמס עם פרטי ההתקשרות עמו לשימוש בהמשך.

 

 1. במידת הצורך יתכן שישלח מומחה נוסף לצורך מתן חוות דעתו.

 

 1. לאחר קבלת מלוא המידע והמסמכים הדרושים, כולל חוות דעת שמאי במידה ומונה, תיבדק התביעה על ידי מיישב התביעה.
  תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מקבלת כל התיעוד הנדרש ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ואישור הנזק.

פרוט מידע ומסמכים למקרה פריצה וגניבה

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים