תביעה עקב פריצה לרכב נעול

 1. יש לפנות למשטרת ישראל על מנת להגיש תלונה.

 

 1. יש להכין:
  • מספר ת"ז של בעל הפוליסה/מספר הפוליסה
  • מספר הרישוי של הרכב
  • תיאור האירוע – כולל תאריך ושעה משוערים
  • שמות, כתובות ומספרי טלפון של עדים לאירוע, במידה וישנם

 

 1. לפנות למוקד שירות תביעות של AIG.
  נציג התביעות יפתח דיווח, ויסביר את המשך התהליך.

 

 1. העברת הרכב למוסך.
  במידה וקיים בפוליסה כיסוי גרירה והרכב אינו במצב המאפשר את הבאתו למוסך בנסיעה, נציג התביעות יזמין גרר שיפנה את הרכב ממקום האירוע אל המוסך.

 

 1. שמאי מרשימת שמאי החוץ יישלח למוסך על מנת לבצע הערכת נזק לרכב ובדיקת מיגונים – רשימת שמאי החוץ

 

 1. לצורך הטיפול בתביעה יש להעביר את המסמכים הבאים:
  • אישור משטרה ממוחשב
  • צילום רישיון רכב
  • טופס הודעה על תאונה או מקרה ביטוח

 

 1. בגמר התיקון
  • במידה והרכב תוקן במוסך הסדר- יש לשלם את ההשתתפות העצמית למוסך.
  • במידה והרכב תוקן במוסך שאינו בהסדר – יש לשלם את עלות התיקון ולהעביר את החשבוניות למוסך ולהעביר את החשבונית לשמאי . AIG תשלם את הנזק בניכוי ההשתתפות העצמית הגבוהה ודמי כינון תוך 10 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים כולל דוח השמאי.
* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
הורדת מסמכים