1. לפנות למשטרת ישראל על מנת להגיש תלונה.

 

 1. יש להכין:
  • מספר פוליסה/ת"ז של בעל הרכב
  • מספר הרישוי של הרכב
  • טופס הודעה על גניבה

 

 1. יש לפנות למוקד התביעות של AIG- נציג תביעות יפתח דיווח, ויסביר את המשך התהליך.

 

 1. מיישב התביעות אשר יטפל בתביעה ייצור קשר תוך 24 שעות, וימסור את מספר הטלפון הישיר שלו לבירורים נוספים.

 

 1. לאחר מספר ימים יגיע נציג מטעמנו על מנת לברר את פרטי האירוע ולקבל את המסמכים הבאים:
  • טופס הודעה על גניבת הרכב חתום ע"י המבוטח.
  • אישור משטרה.
  • רישיון הרכב המקורי
  • ייפוי כוח חתום ע"י בעלי הרכב – מצ"ב להורדה
  • טופס משרד הרישוי חתום על ידי בעלי הרכב – מצ"ב להורדה.
  • צילום ת.ז. של בעלי הרכב
  • מפתחות הרכב, מפתחות רזרביים ושלט האזעקה (2 זוגות מפתחות).
  • במידה ואינך מבוטח בחברתנו ב 3 שנים אחרונות – אישור מחברות ביטוח לגבי עבר ביטוחי ב-3 השנים האחרונות, ע"ש בעל הפוליסה הרשום בפוליסה.
  • צילום המחאה של בעלי הפוליסה או אישור מהבנק על "בעלות על חשבון" (לצורך העברה בנקאית).
  • טופס ויתור סודיות.

את המסמכים הללו – למעט רישיון רכב מקורי ומפתחות הרכב – ניתן לשלוח גם למייל התביעות.
ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים לצורך ברור חבותנו.

 

 1. במידה ויש עיקול / שיעבוד על הרכב ו/או על הפוליסה – יש להסיר את העיקול / שיעבוד.

 

 1. לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים, תיבדק התביעה על ידי מיישב התביעה.
  תגמולי הביטוח ישולמו תוך 20 ימים מקבלת כל המידע והמסמכים הדרושים ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ואישור הנזק.

 

חשוב לדעת

 • הפיצוי משולם בהתאם לשווי הרכב ביום הגניבה, על פי מחירון לוי יצחק ומצב הרכב, ובכפוף לתנאי הפוליסה.
 • רכב חלופי – אם קיים בפוליסה כיסוי לרכב חלופי במקרה גניבה, ניתן לקבל רכב חלופי בהתאם לתנאי הפוליסה למשך 28 יום. לחילופין, ניתן לקבל פיצוי כספי בסך 1,500 ש"ח אשר יתווסף לתגמולי הביטוח.
 • במידה והרכב הגנוב נמצא, יש להודיע על כך מיד לנציג התביעות. אם הרכב נמצא כשהוא ניזוק, AIG תכסה את נזקי התיקון בכפוף לתנאי הפוליסה – להסבר מלא יש לפנות אל נציג התביעות.
* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
הורדת מסמכים