תביעת רכב המבוטח ב-AIG

רכבך נפגע על ידי מבוטח של AIG שאשמתו אינה מוטלת בספק?
אנחנו לשירותך

AIG פועלת לסיום הטיפול בתביעתך במהירות המרבית, ואף לפני תום 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים הדרושים. יחד עם זאת, ייתכנו עיכובים בגין גורמים שאינם בשליטתנו, כגון טיפול משטרתי, אי קבלה של החומר הנדרש וכד').

טרם הפנייה ומשלוח מסמכים, ניתן לבדוק האם אכן לרכב הפוגע קיימת פוליסה פעילה בחברת AIG באמצעות אתר החברה.

 1. יש להכין:
  • פרטי המבוטח של AIG – מספר רישוי, שם המבוטח וסוג הרכב.
  • תאריך ושעת האירוע
  • טופס הודעה על תאונה או מקרה ביטוח

 

 1. לפנות לשירות תביעות צד ג' של AIG.
  השירות ניתן גם באמצעות הצוות הדיגיטלי במייל claims.agent@aig.co.il

 

 1. נציג התביעות יקבל את הפנייה, ויסביר מהן האפשרויות העומדות לטיפול בנזקים.
  ניתן לבחור באחת מן האפשרויות הבאות:
 • תיקון הרכב באחד ממוסכי ההסדר מטעם AIG
 • תביעת פיצוי לאחר תיקון הרכב במוסך אחר

הסבר על האפשרויות לטיפול בנזקים (סעיף 3)

"תקן וסע" – תיקון במוסכי ההסדר מטעם AIG

 • נציג התביעות יציג רשימה של מוסכי הסדר בהם ניתן לבחור לתקן את הרכב.
 • תובע בעל רכב פרטי לא נדרש לשלם בגין התיקון במוסך.
 • כל שנדרש הוא להמציא אישור אי הגשת תביעה מחברת הביטוח של התובע. הרכב ייבדק במוסך ההסדר על ידי שמאי מרשימת שמאי החוץ.
 • במידת הצורך יסופק רכב חלופי למשך תקופת התיקון על פי כללי החברה.
 • במידה ונקבעה ירידת ערך על ידי השמאי, יש להעביר את רישיון הרכב ואת העבר הביטוחי של הרכב.
 • רכב בבעלות עוסק מורשה/חברה יידרש לשלם את הפרש המע"מ למוסך ההסדר בתום התיקון.

תיקון הרכב בהליך זה כפוף לקיום כיסוי ביטוחי ואחריות ברורה לאירוע מצד המבוטח של AIG. נושא זה ייבדק על ידי נציג התביעות אשר יקבל את הפנייה.

תביעת פיצוי לאחר תיקון הרכב במוסך שאינו מוסך הסדר

ניתן לתבוע פיצוי לאחר תיקון הרכב במוסך שאינו מוסך הסדר. לשם כך יש לשלוח למשרדי AIG את המסמכים הבאים:

 • אישור אי הגשת תביעה חתום על ידי חברת הביטוח של התובע
 • טופס הודעה על תאונה
 • צילום של רישיון הרכב
 • חשבונית תיקון
 • תמונות צבעוניות של הנזק – לפחות שלוש תמונות של הנזק לפני ואחרי ביצוע התיקון
 • דו"ח שמאי – במידה והנזק גבוה מ-1,000 ש"ח
 • במידה ונקבעה ירידת ערך על ידי שמאי או בתאונה שגרמה לאובדן מוחלט (טוטאל-לוס) יש להעביר עבר ביטוחי של הרכב וכן אישור חתום להוצאת פרטים ממשרד הרישוי.
 • יש להעביר רישיון רכב ועבר ביטוחי של הרכב,

ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה.

הנזק הנתבע נבדק על ידי שמאי מטעמנו ואינו מאושר אוטומטית. תשלום הנזק הינו בכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ואחריות לתאונה מצד המבוטח שלנו.
במידה וכיסוי זה אינו קיים, ו/או במידה והמבוטח שלנו אינו נושא באחריות לתאונה, יוחזרו המסמכים בצירוף מכתב המפרט את סיבת הדחייה.

* האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
הורדת מסמכים