Safe Drive – נהגים טובים משלמים פחות

Safe Drive – נהגים טובים משלמים פחות

כל היתרונות של מקיף AIG עם חיסכון משמעותי במחיר ע"י שיפור התנהגות הנהיגה.

  • כיסוי בהתאמה אישית
  • מחיר אטרקטיבי
  • טיפול מהיר בתביעות

פתרונות ביטוח נוספים

המידע המוצג באתר AIG, הינו מידע אשר נאסף, מתועד ונשמר במאגרי המידע של איתוראן, ועל איתוראן בלבד האחריות לדיוק המידע.
המידע משמש את AIG ו/או איתוראן על מנת לאפיין את התנהגות הנהיגה של הנוהגים ברכב של בעל הפוליסה, ועל מנת ליצור ציון נהיגה לבעל הפוליסה.
נציגי השירות של איתוראן, ישמחו להשיב לשאלותיכם לגבי תפעול הממשק האינטרנטי, סוג האירועים הנאספים, ושאלות הנוגעות לתפעול המערכת ולתיקון תקלות בה.

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה