מדיניות תגמול של AIG

להלן מדיניות התגמול של החברה מינואר 2020:

מדיניות תגמול בכירים- ינואר 2020

הורדת מסמכים