רוכש רכב משומש זכאי לקבל מידע אודות סכום תגמולי הביטוח ששולמו בעד הרכב, סוג הנזק וירידת ערך ככל שהיתה.

לקבל המידע יש לפנות באמצעות מייל לכותבת: claims@aig.co.il יש לצרף לפניה צילום רישיון רכב / העברת בעלות ע"ש הפונה וצילום ת"ז של הפונה.

השירות עשוי להיות כרוך בתשלום.

 

הורדת מסמכים