ביטוח דירה ב-AIG

פתרונות הגנה ביטוחית לדירה ולרכוש מפני מגוון נזקים אפשריים, תוך התאמת הכיסוי לצרכים המיוחדים של הלקוח

  • כיסוי ביטוחי לנזקי מבנה ולנזקי תכולה
  • מבצע בלעדי לרוכשים ביטוח מבנה ותכולה אונליין
  • Cyber Assist בשקל לחודש! *כפוף לתנאי החברה

היתרונות שלך ב-AIG

  • AIG משלמת תביעות הכי מהר בישראל - מקום ראשון במהירות תשלום תביעות, במדד משרד האוצר - המדד הכי אובייקטיבי בישראל
  • הרחבה לכיסוי צד ג' בכל פוליסת מבנה (בתשלום נוסף) או תכולה (ללא תשלום נוסף) - הגנה בפני הוצאות בגין נזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד ג' - שכנים, אורחים וכד' - כתוצאה מרשלנותו של המבוטח
  • אפשרויות הרחבה לכיסוי בהתאמה אישית - מענה ביטוחי לסיכוני מים, הגנת משכנתא, תכשיטים, חפצי אמנות ועוד
  • משלמים רק על מה שצריך - אפשרות לרכישת כיסוי מבנה בלבד או תכולה בלבד
  • שרברב הסדר לפי בחירתכם- בתביעות ביטוח נזקי מים מבנה / תכולה (כולל בדירה מושכרת)
  • הרחבת Cyber Assist - ההרחבה כוללת אבחון אירוע תקיפת סייבר, ניקוי הרשת הביתית מנוזקות, תיקון/פיצוי בגין מוצרים שניזוקו עקב אירוע תקיפת סייבר, בהתאם לתנאי הפוליסה.

שאלות ותשובות

ידוע שהיום קיימים עסקים המתנהלים ממקום מגוריו של המבוטח: פעוטון, קליניקה, קוסמטיקה וכד'.

לרוכשים ביטוח מבנה : חדר המשמש לעסק יכוסה במסגרת ביטוח המבנה, כל עוד שימושה העיקרי של הדירה הוא למגורים.

בביטוח תכולה קיימים הבדלים בין סוגי תכולות אפשריות:
- תכולת העסק בלבד אינה מכוסה כנגד כל מקרי הביטוח.
- תכולה לשימוש העסק וגם לשימוש פרטי, מכוסה לפי מקרי הביטוח למעט מקרה של גנבה, פריצה, שוד או ניסיון לבצעם היה והדירה אינה משמשת למגורים בלבד.
- תכולה לשימוש פרטי מכוסה כנגד כל מקרה ביטוח.

בכל מקרה במסגרת ביטוח הדירה חברת הביטוח אינה מכסה נזקים שנגרמו לצד שלישי בגין אחריותו המקצועית של המבוטח.

- אין כיסוי לנזקי מים ממקור פנימי
- אין כיסוי למעשי גנבה, פריצה ושוד או נסיון לבצעם
- אין כיסוי למעשה זדון

כללים אלו חלים במקרה של דירה ש"אינה תפוסה", דירה שהיתה פנויה למעלה משישים ימים רצופים, או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה משישים ימים רצופים. לדוגמא, כאשר מבוטח נסע לחו"ל, או כאשר מבוטח לא מצליח להשכיר את דירתו וכד'.

ערך השוק של הדירה מתייחס בין השאר לערך המבנה, ערך הקרקע, המוניטין (היוקרה) של אזור המגורים, רווח הקבלן ועוד.
לעומת זאת, ערך הדירה לצרכי ביטוח מבנה מחושב עפ"י עלות ההקמה בלבד, שכן הקרקע כבר נמצאת בבעלות המבוטח ואינה דורשת רכישה מחודשת במקרה של קריסת הדירה.
ערך המבנה מחושב, אם כן, על ידי הכפלת עלות הבניה למ"ר בשטח הדירה והוא נועד לאפשר הקמת המבנה מחדש בקרות מקרה ביטוח, כל זאת בהתייחס לסטנדרט הבנייה.

בבתים משותפים ביכולת המבוטח לרכוש כיסוי בשם "ביטוח סכום נוסף": כיסוי המקנה כפל פיצוי בגובה ערך המבנה הקיים, בנזק בשיעור של 70% ומעלה מערך הדירה, כתוצאה מסיכון רעידת אדמה וללא השתתפות עצמית נוספת ברכישת כיסוי זה.

אם יש ברשותך ביטוח תכולה עליך ליידע את חברת הביטוח על רכישות המגדילות את תכולת הדירה מעל 15% משווי התכולה הקיימת.
כמו כן יש להודיע על רכישת כל פריט לגביו יש מגבלות בפוליסה.

הפוליסה מכסה נזקי רעידת אדמה, באפשרותך להסיר כיסוי זה, בתנאי שדירתך אינה משועבדת לבנק בשל משכנתא.

ביטוח תכולת הדירה כולל גם כיסוי מינימלי לתכשיטי וחפצי ערך עד מגבלת האחריות הקיימת בפוליסה והוא תקף רק בתוך הדירה.
מי שצריך כיסוי רחב יותר לתכשיטים, מצלמות וחפצי ערך מזה הקיים בהפוליסה התקנית - הכוללים גם נזק או אבידה מחוץ לבית, ואף בחו"ל - יכול לרכוש הרחבות במסגרת "כל הסיכונים" או "כל הסיכונים לחו"ל".
הרחבות אלה כרוכות בפרמייה נוספת ומותנות בהצגת הערכת שווי (או קבלת קנייה או חשבונית) כתנאי לכניסת הכיסוי לתוקף.

בפני חברת הביטוח עומדות שלוש דרכים אלטרנטיביות לפיצוי המבוטח בעת נזק: תשלום עבור הנזק, תיקון הנזק או החלפה.
הזכות לבחור את דרך הפיצוי שמורה בידי חברת הביטוח.

אחריות כלפי צד שלישי (צד ג') הינה הרחבה ללא תוספת פרמיה לכל מי שמבוטח בביטוח תכולה.
מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי בשל נזקי גוף או רכוש, על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

תשלום הנזק מוגבל עד לגבול האחריות המופיע בפוליסה. אם הנזק שנגרם לצד שלישי חורג מגבול אחריות זה, חברת הביטוח לא תישא ביתרת הסכום. בכל מקרה, תמורת פרמיה נוספת ניתן להגדיל את גבולות האחריות.

ביטוח חסר בתכולה הוא מצב בו המבוטח ביטח את רכושו בפחות משוויו הממשי. הדבר יכול לנבוע מסיבות שונות. לדוגמא; במכוון ע"י מבוטח שמנסה לחסוך בפרמיה, או שלא במכוון במקרה שהמבוטח אינו יודע להעריך את שוויו המדויק של הרכוש.
במצב זה, המבוטח לא יקבל פיצוי מחברת הביטוח בהתאם לנזק שנגרם אלא בשיעור יחסי בלבד, המשקף את היחס שבין ערך הרכוש שבוטח לבין שוויו הממשי.

דוגמא מספרית:
המבוטח ביטח את תכולתו ב-200,000 ש"ח כאשר התכולה שווה 400,000 ש"ח.
אם למבוטח יגרם נזק של 100,000 ש"ח הוא יקבל פיצוי של 50,000 ש"ח בלבד.

טפסים, מסמכים ופוליסות

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים