פירוט כיסויי ביטוח משכנתא

ביטוח המשכנתא הזול ביותר בישראל על פי מחשבון משרד האוצר*

  • פוליסת ביטוח חיים למשכנתא
  • פוליסת ביטוח מבנה למשכנתא
  • המחיר הכי משתלם בישראל

*מסכום ביטוח של 500,000 ש"ח, בכפוף לתנאי החברה.

** נכות לצמיתות בשיעור של 75% לפחות, אשר בעקבותיה וכתוצאה ממנה, ועל פי קביעת  רופא מומחה מטעם המבטח, המבוטח אינו יכול להמשיך בעיסוק כלשהו לצמיתות.

*** חל על כל פוליסות ביטוח משכנתא החל מתאריך 2.8.06, ואינו מותנה בתשלום נוסף.

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") לרבות לעניין החזרת יתרת ההלוואה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות המצורפים לפוליסה.

חלק מהכיסויים כרוכים בתשלום נוסף.