ביטוח השבת מוצר Product Recall

כיסוי להשבת מוצרים אשר גרמו, או עלולים לגרום, לנזקי גוף ורכוש לצרכנים ומשתמשים

  • כיסוי להוצאות Recall
  • הגנה גם ל-Recall עולמי
  • כיסוי מיוחד לתחום המזון

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • כיסוי להוצאות הכרוכות בהשבת מוצרים פגומים שגרמו לנזקי גוף או נזקי רכוש

עיקרי התנאים למבוטח

  • הפוליסה מיועדת ליצרן ולמפיץ, ומכסה את הוצאות השבת המוצר, השמדתו ואבדן רווחים פוטנציאלי
  • בחירה בין פוליסה לתחום המזון ולתחומים שאינם מזון
  • ביטוח השבת מוצר ניתן לרכוש כפוליסה נפרדת או כחלק מפוליסת חבות כללית של החברה (CGL)
הורדת מסמכים