ביטוח חטיפה וכופר

כיסוי לעובדים ונציגים של חברות הפועלים במדינות שונות ברחבי העולם

  • כיסוי עולמי לסיכוני פשיעה
  • שקט נפשי לעובד ומשפחתו
  • פתרון אפקטיבי למעסיקים

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • מקרי חטיפה המלווים בדרישה לכופר
  • מעצרי שווא
  • סחיטה

עיקרי התנאים למבוטח

  • כיסוי עולמי
הורדת מסמכים