ביטוח מבנה וביטוח תכולה ב-AIG

הגנה ביטוחית לדירה ולרכוש עם אפשרויות להרחבת הכיסוי בהתאמה אישית

  • כיסוי לנזקי מבנה ונזקי תכולה
  • כיסוי מבנה ותכולה ניתן לרכוש בנפרד
  • מגוון הרחבות להתאמה אישית

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים