AIG Rent – הגנה כפולה: למשכיר ולשוכר

מסלול ביטוח חדשני עם כיסויים ייחודים גם למשכיר וגם לשוכר

  • כיסוי למשכיר כנגד נזקי מבנה
  • כיסוי לשוכר כנגד נזק לתכולה
  • הטבות ייחודיות

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים