בדיקת פוליסת רכוש פעילה

בדיקת פוליסת רכוש פעילה – ממשק ספקים

על מנת לקבל מידע זה יש להזין את מספר הרישוי ואת תאריך האירוע. המידע שיוצג מתייחס לרכב פרטי בלבד.
  • באפשרותך לבצע בדיקה האם בתאריך נקוב היתה קיימת פוליסת ביטוח רכוש (מקיף / צד שלישי) בחברתנו.
  • לתשומת ליבך, במקרים בהם הפוליסה בוטלה, הוקפאה או שלא בוצע שינוי רכב, הנתונים המתקבלים אינם עדכניים ובכל מקרה שכזה יש לפנות למייל claims.agent@aig.co.il.
נא להקליד את תאריך האירוע ומספר הרישוי על מנת לצפות ברשימת הספקים בפוליסה

ספקי השירות למבוטח
הורדת מסמכים