ביטול פוליסה קיימת

בקשה לביטול פוליסה 

בקשה לביטול פוליסה יש להעביר לחברתנו באמצעי ההתקשרות ובצירוף המסמכים המפורטים להלן תחת הכותרת "דרכי התקשרות לצורך ביטול פוליסה".
חשוב להדגיש כי במידה ומדובר בבקשת ביטול לפי סעיף 8.ו. לחוזר "צירוף לביטוח" יש לפעול על פי הנחיות המפורטות להלן תחת הכותרת "בקשה למידע וביטול פוליסה לפי הוראות "חוזר צירוף לביטוח".
מבוטח/ת נכבד/ה, ברצוננו לידע אותך כי מרגע ביטול הפוליסה אינך מבוטח יותר בחברתנו. ביטול הפוליסה חושף אותך להשלכות הכלכליות הנובעות מנזקי גוף או רכוש (בהתאם לפוליסה שברצונך לבטל), שלך או של צד שלישי. ביטול פוליסה פוגע ברצף הביטוחי שלך ויהיה עליך לעבור הליך חיתום במידה ותבקש לרכוש ביטוח מחדש

דרכי התקשרות לצורך ביטול הפוליסה

  1. באזור האישי באתר – בלינק לחץ כאן לאזור האישי בצרוף מסמך טופס ביטול פוליסה ומסמכים רלוונטים נוספים. (ראה רשימת מסמכים מטה לפי סוג הפוליסה המבוקשת )
  2. שליחת מייל-  לכתובת  cancellation@aig.co.il  בצרוף מסמך טופס ביטול פוליסה ומסמכים רלוונטים נוספים. (ראה רשימת מסמכים מטה לפי סוג הפוליסה המבוקשת )
  3. פנייה למוקד-  שירות לקוחות  של AIG במספר 03-9272300

 

רשימת מסמכים הנדרשים לצורך ביטול הפוליסה

ביטול פוליסת ביטוח רכב:
פוליסה משועבדת- יש להעביר לחברתנו את המסמכים הבאים: הסרת שעבוד או פוליסה נגדית לאותו הנכס עם פרטי אותו משעבד
פוליסה לא משועבדת- מסמך ביטול בלבד
היה וסיבת הביטול הינה מכירת הרכב יש להעביר לחברתנו טופס העברת בעלות

ביטול פוליסת ביטוח דירה:
פוליסה משועבדת- הסרת שעבוד או פוליסה נגדית לאותו נכס עם פרטי אותו משעבד
פוליסה לא משועבדת- מסמך ביטול בלבד

ביטול פוליסת ביטוח חיים למשכנתא:
פוליסה משועבדת- טופס הסרת שעבוד או טופס אישור סילוק הלוואה (על כל סכום ההלוואה).
יש לשים לב שעל כלל המבוטחים לחתום על בקשת הביטול.
חשוב לציין כי במידה ויתקבל מסמך ביטול בלבד ללא טופס הסרת שיעבוד או אישור סילוק על כל סכום ההלוואה – הפוליסה תבוטל תוך 30 יום מיום קבלת הבקשה.
פוליסה לא משועבדת- מסמך ביטול בלבד

ביטול פוליסות ביטוח בריאות, חיים ריסק ותאונות אישיות:
יש להעביר מסמך ביטול בלבד

בקשה למידע וביטול פוליסה לפי הוראות חוזר "צירוף לביטוח"

העברת בקשות מידע לצורך הליך התאמת ביטוח:
בקשות למידע הנדרשות לצורך הליך התאמת הביטוח או לצורך ביטול מתוקף חוזר צירוף לביטוח לפי סעיף 8א לחוזר "צירוף לביטוח", יש להעביר בצירוף טופס ייפוי-כוח מלא וחתום לכתובת compare@aig.co.il

העברת בקשות לביטול פוליסה:
בקשות לביטול פוליסה לפי סעיף 8 ו. לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר באמצעות טופס הודעת-ביטול מלא וחתום לכתובת Cancellation@aig.co.il

חשוב לזכור שבעת מחלה או תאונה בלתי צפויים חלילה, קיומו של ביטוח חיים/ בריאות/ תאונות מאפשר לך ולמשפחתך לשמור על אורח חיים רגיל ולעיתים אף להוות גורם משמעותי ביכולת ההתמודדות עם האירוע הבלתי צפוי. מאחר ובביטוחים אלו ישנו חיתום רפואי, כל שינוי עתידי במצבך הבריאותי עלול לגרום להתייקרות משמעותית של הפרמיה, להשפיע על תנאי החיתום ואף להביא לדחייה מן הביטוח

היה והפוליסה משועבדת יתכן ותידרש על ידי המשעבד לבטח את הנכס

ביטול הפוליסה מבוצע לפי תנאי הפוליסה התקנית ויתכן ותידרש לדמי ביטול ביטול חובה- מבטל הנחת חודש חינם בביטוח רכוש היה קיים בחברתנו והיה ונרכש עם הנחה זו

הורדת מסמכים