אירוע סייבר - מה כבר יכול לקרות

אירוע סייבר – מה כבר יכול לקרות?!

רוב גדול של העסקים כבר רכשו או מתכוונים לרכוש ביטוח חבות סייבר, הביטוח עם קצב הצמיחה המהיר ביותר. לעומת זאת כ-22% לא מתכוונים לעשות זאת. מהם הסיכונים של אירוע סייבר?

סקר בינלאומי של חברת RSA, שהקיף 272 מקצוענים ברחבי העולם, מגלה כי 40% מהארגונים כבר רכשו ביטוח להגנה מפני אירוע סייבר. 22% הצהירו שאין להם כוונה לעשות זאת. מה הסיכון שהם לוקחים על עצמם בהחלטה הזאת?

נזקים אפשריים של אירוע סייבר

אובדן הכנסות – אירוע סייבר משבש תהליכי עבודה. עסקאות נעצרות, פרויקטים נתקעים, תהליכים חשבונאיים במצב כאוטי – כל אלה מונעים תפקוד עסקי ראוי ועלולים לפגוע בתזרים המזומנים ולאובדן הכנסות מיידי וארוך טווח.

עלויות שיקום של המערכות והמידע – כולל הקצאת כוח אדם ומשאבים מתוך הארגון, ותשלום למומחים שונים.

תביעות צד ג' – אירוע סייבר עלול לגרום לפגיעה בלקוחות, ספקים, שותפים עסקיים וגורמים נוספים. במקרה של פגיעה בצד ג' העסק חשוף לתביעה בגין הזנק.

הוצאות משפטיות – טיפול בתביעות צד ג', מאבק מול גורמים האחראים לתקלה, התדיינות מול הרשויות בגין האירוע ועוד צרכים משפטים שעלולים לנבוע מאירוע הסייבר.

קנסות לרשויות – העסק צפוי לקנסות משמעותיים אם התקלה נגרמה, בין השאר, בשל הפרה של הוראות הדיו בנושא הגנה על מידע ומערכות מידע.

פגיעה במוניטין – אובדן מידע, נזק ללקוחות ושיבוש התפקוד עלולים לפגוע במוניטין המקצועי והעסקי של החברה.

ביטוח חבות סייבר, כגון AIG Cyber Edge, מספק מענה לנזקים אלו ולעתים עשוי לעשות את ההבדל בין קריסה כלכלית כתוצאה מאירוע סייבר – כתוצאה מתקלה, טעות אנוש או מעשה זדון – לבין המשך תפקוד של העסק.

קצב הצמיחה המהיר של תחום ביטוחי הסייבר בעולם, וגם בישראל, מוכיח כי ככלל קיימת מודעות לבעיה וכי מרבית העסקים נוטים להחשיבה כסכנה מוחשית עם פוטנציאל נזק משמעותי.

קבלו הצעת מחיר מהירה ומשתלמת


    הורדת מסמכים