10 דברים שחשוב לדעת על ביטוח משכנתא

10 דברים שחשוב לדעת על ביטוח משכנתה

כל משכנתא מגיעה עם ביטוח משכנתא, זהו חלק בלתי נפרד מן העניין והתחרות גדולה. 10 נקודות עיקריות למבוטח

1.
פוליסת ביטוח משכנתה היא חלק בלתי נפרד מהמשכנתה. מטרת הפוליסה היא להגן על הגורם המלווה, בדרך כלל בנק למשכנתאות. הפוליסה בתוקף לכל אורך חיי המשכנתה.

2.
ביטח משכנתה כולל שני רכיבים: הרכיב הראשון הוא ביטוח דירה – מבנה המספק כיסוי להוצאות שיקום הנכס במקרה של אירוע נזק כגון שריפה, רעידת אדמה, שיטפון ואירועים נוספים. הרכיב השני הוא ביטוח חיים למקבל המשכנתה (הלווה) שמבטיח לבנק המלווה את החזר המשכנתה במקרה של מות הלווה. היקף הכיסוי בפוליסה הוא לפחות כגובה המשכנתה.

3.
הבנק רשאי לדרוש ממקבלי המשכנתה לרכוש ביטוח משכנתה כדי להגן על ההלוואה והנכס, אך אינו יכול להכתיב להם היכן וממי לרכוש את הביטוח. הלווים יכול לרכוש את ביטוח המשכנתה בכל דרך ומכל גורם שיבחרו, תוך השוואת מחירים ותכולות וגם תנאים משופרים.

4.
אם כי מטרת הפוליסה הינה להגן על ההשקעה של הבנק המלווה, הלכה למעשה ביטוח משכנתה מגן גם על הלווים בכך שהוא מבטיח את המשך בעלותם על הנכס – דירה או בית – הממושכן. חברת הביטוח משלמת את המשכנתה והנכס נשאר במשפחה.

5.
שני הרכיבים – ביטוח המבנה וביטוח החיים – אינם מהווים חלופה לפוליסות ביטוח דירה וביטוח חיים פרטיות.

6.
בניגוד לדעה הרווחת פוליסות ביטוח משכנתה אינן זהות וקיימת תחרות גבוהה הן במחירים והן בתכולות.

7.
ביטוח משכנתה של AIG כולל גם ביטוח צד ג לכיסוי נזקים שנגרמו לרכוש של שכנים.

8.
הפוליסה כוללת כיסוי למקרה של מחלה סופנית ללא תוספת פרמיה (בכפוף לתנאי הפוליסה)

9.
ניתן להרחיב את הכיסוי במסגרת רכיב ביטוח החיים גם למקרה של נכות מוחלטת וצמיתה – המכסה את המשכנתה במקרה של לפחות 75% נכות לכל החיים ואי יכולת לעבוד.

10.
AIG מעניקה שירותי ייעוץ ללא תשלום בנושא ביטוח משכנתה – בבית הלקוח.

קבלו הצעת מחיר מהירה ומשתלמת


    הורדת מסמכים