פוליסות ללא מימוש

איתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

במסגרת הצעדים לטיפול בכספים ללא דורש, הוקם על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים ("ממשק האיתור").  ממשק האיתור נועד לאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח למקרה מוות (ביטוחי חיים). כדי לקבל מידע מממשק האיתור, המשתמשים יחויבו למסור פרטי זיהוי שיאומתו ע"י ממשק זה.

קישור לממשק האיתור באתר משרד האוצר:

https://itur.mof.gov.il/#/main/landing

לידיעתך, באיי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ קיימות פוליסות ביטוח חיים שיש בהן כספים, אשר לא נתבעו ע"י הזכאי/ת לקבלם, לפי העניין, הגם שאירע מקרה הביטוח המזכה בתשלום.

אם לאחר הבדיקה שביצעת הינך רואה עצמך זכאי/ת לכספים מכוח זכויות ירושה, או מוטב בפוליסה וכיו"ב, אנא פנה/י :

למחלקת שירות לקוחות

בימים א'-ה' בין השעות:08:00 – 16:00

דוא"ל שישלח לאחר שעות הפעילות יענה תוך שני ימי עסקים.

  • בכתב למשרדי החברה בכתובת: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ, רח' הסיבים 25, קריית מטלון, ת.ד. 535 פתח – תקווה 4910001

בפנייתך כאמור לעיל אנא ציין/י מספר תעודת הזהות ו/או מספר הפוליסה ופרטים מזהים נוספים.

הורדת מסמכים