ביטוחי רכוש – מבנה, ציוד, כספים

סל כיסויים בסיסיים להגנה על נכסים עסקיים מפני מגוון סיכונים אפשריים

  • כיסוי נרחב
  • פוליסה גמישה
  • כולל אובדן רווחים

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • נזקי אש
  • אובדן רווחים - כולל כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע
  • כספים
  • סחורה בהעברה
  • ציוד אלקטרוני
  • שבר מכני
  • ועוד
הורדת מסמכים