מידע אודות שימוש בעוגיות באתר החברה

החברה עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (‘Cookies’), או לאפשר לצדדים שלישים להשתמש בעוגיות למטרות שונות כגון: לצורך התפעול השוטף של האתר, אבטחה, על מנת לספק מידע (לרבות מידע שיווקי) או שירותים מותאמים אישית, לצורך איסוף מידע סטטיסטי ועוד.

***

עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים במחשב הגולש מפקודה (באמצעות דפדפן הגולש) משרתי האתר או משרתי צדדים שלישיים*, שתכליתם היא: לאפשר גלישה רציפה באתר, לתפעל האתר, גלישה מאובטחת באתר, לספק לך מידע מותאם אישית, זיהוי וניתוח הגלישה באתר וכיוצ"ב.

כך למשל בעזרת שימוש בעוגיות ניתן למדוד זמן שהיה ממוצע באתר, לזהות דפים או תכנים פופולריים, להציג לגולשים תכנים או מוצרים שעשויים לעניין אותם על בסיס פעולות שלהם במרחב המקוון, אתרים בהם ביקרו ומידע שבו התעניינו.

באתר נעשה שימוש בעוגיות של החברה ושל צדדים שלישים וביניהם חברת 'גוגל', 'פייסבוק', 'טאבולה', 'אאוטברין' (ניתן באמצעות כלים של דפדפנים ומערכות הפעלה, כמפורט בהמשך, לאתר ולמחוק את כל קבצי העוגיות כמפורט בהמשך).

מידע נוסף אודות עוגיות צדדים שלישיים ניתן למצוא בכתובת:
חברת Google: מדיניות, תמיכה

השימוש בעוגיות עשוי במקרים מסוימים להיות כרוך באיסוף מידע אישי (לרוב מבלי שהמידע שנאסף מזהה באופן ישיר אדם מסוים, אך תוך שהוא מקושר למחשב מסוים, לכתובת אינטרנט מסוימת או למידע אחר שמאפשר זיהוי של אדם מסוים).

"עוגיות" עשויות להישמר על מחשבי המבקרים באתר, בעוד חלק אחר יפקע עם סגירת הדפדפן בתום השימוש באתר. הנך יכול להתאים את הגדרות הדפדפן לצורך השימוש ב"עוגיות" כך שיופסק השימוש או שתתקבל רשותך לפני קבלת ה"עוגיה". מודגש כי הפסקת השימוש ב"עוגיות" עלולה לפגוע ביכולתך ליהנות מהשירותים שבאתר או מחלק מהם.

ניתן לנהל עוגיות באמצעות כלים מובנים בדפדפנים לניהול עוגיות. ניתן למחוק עוגיות באמצעות כלי מחיקה מובנים בדפדפנים או באמצעות שימוש בכלי מערכת ההפעלה. יש לקחת בחשבון שחסימה או מחיקה של עוגיות עלולה לפגוע ביכולת לספק שירותים מסוימים באתר או לפגום בנוחות צריכתם ולמנוע מהחברה או מצדדים שלישיים לספק לך מידע או שירותים מותאמים אישית.

למידע נוסף, ניהול ומחיקה של עוגיות לפי דפדפנים

 

מחיקה של עוגיות באמצעות מערכת ההפעלה
יש לאתר העוגיות במחשב באמצעות חיפוש המילה 'cookies' בכלי החיפוש של מערכת ההפעלה ולאחר קבלת תוצאות החיפוש למחוק העוגיות.

הורדת מסמכים