ביטוח חבות כללית של חברה CGL

הגנה ביטוחית מקיפה לתביעות בגין פעילותה העסקית של חברה בישראל ובעולם

  • הגנה מפני תביעות נזקי גוף ורכוש בכל העולם
  • כיסוי מקיף לכלל העבודות, כולל לעבודות נלוות
  • מתאים לחברות ישראליות בשווקים בינלאומיים

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • כיסוי לתביעות שיוגשו כנגד החברה בכל מקום בעולם, בגין נזקי גוף או נזקי רכוש שנגרמו עקב פעילותה העסקית של החברה או עקב השימוש במוצריה. כיסוי הכולל את כלל העבודות, כולל עבודות נלוות - COMPLETED OPERATIONS

עיקרי התנאים למבוטח

  • מתאים במיוחד לחברות ישראליות הפועלות בשווקים בינלאומיים וחברות רב לאומיות הזקוקות להגנה ביטוחית חובקת עולם
הורדת מסמכים