דוחות כספיים

דוח ביניים ליום 31-03-24 (נפתח כ-PDF)

דוח שנתי ליום 31-12-23 (נפתח כ-PDF)

דוח ביניים ליום 30.09.23 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.06.23 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.03.23 (נפתח כ pdf)

דוח שנתי 2022 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.09.22 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.06.22 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.03.22 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2021 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.09.21 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.06.21 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.03.21 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2020 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.2020 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.6.2020 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.2020 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2019 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.19 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.619 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.19 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2018 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.18 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.06.18 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.18 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2017 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.17 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.6.17 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.17 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2016 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.16 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.6.16 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.16 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2015 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.15 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.6.15 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.15 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2014 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.14 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.6.14 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.14 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2013 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.12 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.6.12 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.12 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2012 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.12 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.6.12 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.12 (נפתח כ pdf)

 

דוח לשנת 2011 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.9.11 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.6.11 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.3.11 (נפתח כ pdf)

דוח לשנת 2010 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.09.10 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 30.06.10 (נפתח כ pdf)

דוח ביניים ליום 31.03.10 (נפתח כ pdf)

הורדת מסמכים