ביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסיים

Financial Institution Professional Indemnity – מענה למגוון סיכוני אחריות מקצועית בענפי הפיננסים

  • התאמה מירבית לסיכונים בענפי הפיננסים
  • כיסוי מקיף לנזקים שונים ולהוצאות משפטיות
  • תפקוד מקצועי וקבלת החלטות בראש שקט

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • סיכוני אחריות מקצועית בענפי הפיננסים

עיקרי התנאים למבוטח

  • הפוליסה מיועדת לבתי השקעות, מנהלי תיקים, מנהלי ויועצי השקעות, יועצים פיננסיים
הורדת מסמכים