ביטוח מנהלי תיקי השקעות IMI

כיסוי לאחריות מקצועית ואחריות דירקטורים המותאם לסיכוני ענף מנהלי תיקים

  • ביטוח משולב: אחריות מקצועית ודירקטורים
  • התאמה מירבית לתחום ניהול תיקי השקעות
  • הגנה מתביעות של לקוחות וגורמים אחרים

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • אחריות מקצועית
  • אחריות דירקטורים ונושאי משרה
הורדת מסמכים