ביטוח אחריות מקצועית PI

כיסוי ביטוחי למקרי טעות, כשל ורשלנות בהם נגרם נזק ללקוחות או לספקים

  • הגנה רחבה מפני מגוון הסיכונים
  • התאמה מירבית למאפייני הענף
  • מרכיב הכרחי בסל הביטוח העסקי

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • תביעות של לקוחות וספקים בגין רשלנות, הפרת חובה ומצג שווא רשלני במסגרת השירות המקצועי
  • נזקים והוצאות משפטיות הכרוכים בפגיעה בקניין רוחני, דיבה והשמצה ועוד

עיקרי התנאים למבוטח

  • ביטוח אחריות מקצועית מותאם לצרכים הייחודיים של לקוחות בענפים שונים: מדיה ותקשורת, טכנולוגיה, הנדסה ועוד
הורדת מסמכים