ביטוח נסיעות לחו"ל ב-AIG

  • מקום ראשון בתשלום תביעות
  • הגשת תביעה אונליין מכל מקום בפחות מ-5 דקות
  • קבלת החזר מידי לכרטיס האשראי באפליקציית Safe Travel

שאלות ותשובות

ניתן לבטל את הפוליסה ולקבל החזר מלא של הפרמיה ששולמה בתנאי שלא נרשמה תביעה על הביטוח. ניתן לשלוח בקשת ביטול באזור האישי (קישור מופיע למטה) ובקשתך תטופל.

במידה ואת/ה עדיין בחו"ל, יש ליצור קשר באופן מיידי עם מוקד הסיוע של AIG בחו"ל כדי לקבל הנחיות מדויקות כיצד לפעול, בהתאם להנחיות הטיפול והמניעה במדינת היעד. מוקד הסיוע זמין עבורך 24/7 בטלפון 972-3-9191155+ ,
במייל: aig.medical@ima-mc.com או בווטסאפ: 054-9206902. אם יהיה צורך בטיפול רפואי, הוא יכוסה על פי תנאי הפוליסה שרכשת.

הפוליסה מכסה את ההוצאות הרפואיות הנדרשות לטיפול במצב הבריאותי שמקורו בנגיף הקורונה, כולל הוצאות אשפוז, הטסת מלווה לחו"ל, תרופות ועוד. הכיסוי יינתן בהתאם לתנאי הפוליסה. בקרות אירוע רפואי עליך ליצור קשר עם מוקד הסיוע של AIG בחו"ל כדי לקבל הנחיות מדויקות כיצד לפעול. מוקד הסיוע זמין עבורך 24/7 בטלפון 972-3-9191155+ במייל: aig.medical@ima-mc.com או בווטסאפ: 054-9206902. בנוסף, תוכל לקבל מידע, לבחור רופא להתייעצות או להודיע על אשפוז גם דרך אפליקציית AIG Safe Travel.

בדיקת קורונה כתנאי לכניסה לארץ אחרת, אינה מהווה אירוע רפואי (מחלה או תאונה) המכוסה בתנאי הפוליסה. כך שעלות הבדיקה תחול עליך. אנו ממליצים לך לברר טרם יציאה מהארץ מהן ההנחיות הנדרשות בכניסה ליעד המבוקש על מנת להיערך כראוי.

מקרה זה אינו קשור בהוצאה רפואית עקב אירוע רפואי, והוא גם אינו עונה על תנאי כיסוי "קיצור נסיעה", ולכן אינו מכוסה במסגרת תנאי הפוליסה. אנו ממליצים לברר טרום יציאה מהארץ מהן ההנחיות והמגבלות בכניסה ליעד המבוקש על מנת להיערך כראוי.

על פי הנחיות משרד הבריאות, החל מ- 1.6.2021 ניתן לבצע בדיקות קורונה לפני נסיעה במקומות הבאים:

במקרה בו רכשת הרחבה לפוליסה למגיפת קורונה – החזר הוצאות מיוחדות: אם מדובר בבידוד עצמי גם במצב שבו הנך ללא תסמינים, יינתן כיסוי הארכת שהות בגבול אחריות של עד 5000$, בכפוף לתנאי הפוליסה.
במקרה בו רכשת הרחבה לפוליסה למגיפת הקורונה – פיצוי קבוע ונדרשת לבידוד עצמי בשל הידבקות בנגיף הקורונה, תהיה זכאי ל-150$ עבור כל יום בידוד ועד 20 ימים בסך הכול, בכפוף לתנאי הפוליסה.

הרחבת קורונה – החזר הוצאות מיוחדות מעניקה 3 כיסויים:
1. החזר הוצאות עקב ביטול נסיעה בשל הידבקות במגיפה- עד 4000$ מתוכם 2000$ לכרטיס טיסה באחד מהמקרים הבאים:
- בעת הבידוק נמנעה יציאת המבוטח מהארץ עקב הידבקות או חשש להידבקות בנגיף.
- המבוטח אובחן עם נגיף קורונה באבחנה רפואית מתועדת שבוע לפני מועד הטיסה ונאסר עליו לצאת מישראל (בגין סעיף זה תחול תקופת אכשרה של 3 ימים החל ממועד רכישת ההרחבה).
- המבוטח מצוי בבידוד ע"פ דיווח למשרד הבריאות שהחל במהלך 14 ימים לפני מועד הטיסה-עד 450$ (בגין סעיף זה תחול תקופת אכשרה של 3 ימים החל ממועד רכישת ההרחבה).
2. שינוי כרטיס טיסה- לצורך יציאה מהיעד אליו נסע המבוטח במקרה בו הוטל ביעד בו הוא נמצא סגר רשמי - עד 200$.
3. הגדלת היקף כיסוי הארכת שהות מעבר לתקופת הביטוח (כרטיס נסיעה חדש והוצאות לשהות במלון)- עד 5000$ במקרים הבאים:
- בידוד המתועד במסמך רשמי על ידי השלטונות במדינת היעד בה המבוטח שוהה למעט אם מדובר בהוראה גורפת לכלל השוהים במדינת היעד.
- בעת הבידוק נמנעה חזרת המבוטח לארץ עקב הידבקות / חשש להידבקות בנגיף הקורונה.

פיצוי למבוטח במקרים הבאים ובכפוף לתנאי הפוליסה:
• במקרה של הידבקות בנגיף הקורונה שהובילה לאשפוז מעל 48 שעות, תהיה זכאי לפיצוי של 150$ בגין כל יום אשפוז מעל 48 שעות ועד 20 ימים- עד 3000$ בסך הכול.
• לחלופין, במקרה של צורך בבידוד בשל אבחון בקורונה, תהיה זכאי לפיצוי 150$ בגין כל יום בידוד עד 20 ימים- ועד 3000$ בסך הכול.
לא ניתן לתבוע פיצוי יומי של אשפוז ופיצוי יומי עקב בידוד על אותו יום.

הרחבות הקורונה ניתנות לרכישה ללקוח שרכש ביטוח נסיעות לחו"ל. ניתן לרכוש כל הרחבה בנפרד.

עליך להאריך את תוקף הביטוח באזור האישי או במייל: service@aig.co.il

ביטוחי הבריאות שיש לך אינם תקפים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. לכן, כדי לכסות את עצמך למקרה של הוצאות רפואיות בחו"ל נדרש ביטוח נסיעות לחו"ל עם כיסוי מתאים.

טפסים, מסמכים ופוליסות

הורדת מסמכים