ביטוח משולב Professional Edge

פתרון חדשני מודולארי לביטוח אחריות מקצועית וסיכוני סייבר במסגרת של פוליסה אחת

 • מענה למכלול סיכוני הסייבר
 • כיסוי אחריות מקצועית
 • סל שירותים מקצועיים לטיפול במשבר

פירוט הכיסויים בפוליסה

 • תשלום נזקים לצד שלישי - בגין אבדן מידע אישי, מידע תאגידי וכשל אבטחה
 • תשלום קנסות ברי ביטוח - בעקבות הפרת הפרטיות ופגיעה בחופש המידע, לרבות קנסות PCI
 • תשלום הוצאות מומחי סייבר ויועצי מדיה - במקרה של משבר
 • תשלום הוצאות דיווח ללקוחות - במקרה של אירוע סייבר המחייב יידוע נשואי המידע
 • כיסוי לסחיטה - פיצוי בגין כספים ששלומו בעקבות סחיטה ונזקים הנלווים לה לרבות תשלום כופר, הוצאות מומחה והוצאות ניהול המשבר
 • פגיעה ברשת/אבדן רווחים - תשלום אובדן רווחים בעקבות פגיעה מתמשכת ברשת כתוצאה ישירה מכשל באבטחת מידע
 • תביעות של לקוחות וספקים - בגין רשלנות, טעות, השמטה, הפרת חובה ומצג שווא רשלני במסגרת השירות המקצועי
 • נזקים והוצאות משפטיות - הכרוכים בפגיעה בקניין רוחני, דיבה והשמצה ועוד

עיקרי התנאים למבוטח

 • ניתן לבחור את הכיסויים לבניית פוליסה בהתאמה אישית
 • הפוליסה מאפשרת לקבל סל שירותים מקצועיים, לפי בחירת הלקוח, לטיפול במשבר סייבר ע"י צוותים טכנולוגיים, עורכי דין ומקצועני יחסי ציבור ותקשורת

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG ישראל" או "החברה") לרבות לעניין החזרת יתרת ההלוואה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים כרוכים בתשלום נוסף. ** למעט יום כיפור, עבור פוליסות ביטוח דירה בהתאם לתנאי החברה.

הורדת מסמכים