שירות תביעות ביטוח

מידע וכלים להגשת תביעות ביטוח ולמעקב אחרי תביעות פתוחות

שאלות ותשובות

ההכנה לתביעה שונה בין סוגי ביטוח ועפ"י מאפייני האירוע הביטוחי. לדוגמא, בתחום הרכב יש תהליכי תביעהשונים במקרי פריצה, גניבה, תאונה וכד'.
באופן כללי לכל תביעת ביטוח יש להכין מידע ומסמכים שונים. הכנו עבורך מדריך לכל תהליך תביעה, עם השלבים, המידע והמסמכים שיש להכין.

ודאי.
claims@aig.co.il

לרשותך תיבת מייל מיוחדת להעברת מסמכים:
claims.doc@aig.co.il

מוקד שירות התביעות לשירותך בשעות העבודה.
בכל רגע באפשרותך לבדוק מצב תביעה אונליין

כללים לבירור ויישוב תביעות
הקובץ והטבלה מציגים את הדרך בה אנו פועלים במקרים של הגשת תביעה - בכפוף לחוק, דרישות המפקח על הביטוח במשרד האוצר, תנאי הפוליסה וערכי השירות שלנו.

כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - בתוקף מ-3.7.2022
מערכת לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור, בתוקף מ-1.6.2011 עד 2.7.2022
מועדים לברור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור

מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים
2022 | 2021  |  2020  |  2019  |  2018   

מחוייבים לשירות אישי, מקצועי ומהיר

AIG מקום ראשון בתשלום תביעות ביטוח

עפ"י מדד משרד האוצר לשירות בתחום הביטוח

  • מדד משרד האוצר בודק מדי שנה, החל מ-2013, שורה של פרמטרים בתחום השירות בענף הביטוח
  • בין השאר בודק המדד את הטיפול בתביעות ביטוח: איכות ומהירות הטיפול בתביעות
  • AIG מובילה בתשלום תביעות שנה 9 ברציפות
  • מספר 1 בטיפול בתביעות רכב, דירה, נסיעות לחו"ל, תאונות אישיות ומדיקל
  • למידע נוסף אודות מדד משרד האוצר לאיכות השירות בתחום הביטוח

טבלת מועדים ליישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור

סעיף בחוזר הפעולה המועד או התקופה בAIG המועד או התקופה הקבועים בחוזר המפקח על הביטוח
8(א)(7) דרישה מידע ומסמכים נוספים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים
8(ב) מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו 30 ימים 30 ימים
8(ו)(3) מסירת הודעת המשך בירור תביעה כל 90 ימים כל 90 ימים
8(ט)(6) מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים עיתיים או הפסקתם 30-60 ימים 30-60 ימים
8(יב)(2) העברת העתק מפסק דין או הסכם 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים
8(יג)(1) מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים
8(יג)(2) הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של צד שלישי 7 ימי עסקים 7 ימי עסקים
8(יד) מענה בכתב לפניית ציבור

מענה בכתב לפניית ציבור של אזרח ותיק

30 ימים

21 ימים

30 ימים

21 ימים

8(טו)(1) מסירת העתקים מפוליסה או תקנון 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים
8(טו)(3) מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים

 

האמור בטבלה דלעיל כפוף למערכת הכללים.

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

הורדת מסמכים