חריג בפוליסה

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט ומיטל מסבירים את המושג "חריג בפוליסה"

אלברט: היום נגלה מה זה "חריג" למשל, אם אני עכשיו צריך לדחוף סולם 3 מטר דרך בגאז' זה, מטען חריג

מיטל: זה באמת קצת חריג אלברט  

אלברט: תודה רבה

מיטל: אבל בביטוח, חריג בפוליסה הוא יוצא מן הכלל שאין לו כיסוי במסגרת הביטוח. במקרים כאלה אנחנו נציין בפוליסה כדי שהמבוטח ידע שהוא לא מכוסה

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים