שיבוב

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט ודנה מסבירים את המושג "שיבוב".

אלברט: היום נלמד מה זה "שיבוב". דנה, זו מילה אמיתית או שבאת לשובב אותי?

דנה: אלברט, שיבוב זה מושג אמיתי וחשוב: אחרי שחברת הביטוח שילמה למבוטח את תגמולי הביטוח המגיעים לו, היא רשאית לתבוע את הסכום ששילמה מהצד השלישי שגרם לנזק.

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים