מדיניות פרטיות – Shapa

Shapa Inc. ("החברה"), היא המפעילה של כלל מוצרי החברה, האפילקציות לסלולרי, האתרים, לרבות, האפליקציה "Shapa" והאפליקציה "SafeLife", כל מנוי לשירותי החברה או הצעותיה, האתר בכתובת: www.myshapa.com, הבלוג המופיע באתר, ועמודים ברשתות החברותיות (לדוג' – עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של החברה)  (להלן ביחד: "הפלטפורמה"). השירותים המוצעים לך, בפלטפורמה, כוללים מגוון גדול של מידע, מוצרים ושירותים (להלן ביחד: "השירותים").

להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, המשתמש בפלטפורמה, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בפלטפורמה או בשירותים ("מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים בפלטפורמה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים בפלטפורמה או הנאסף על-ידה בעת השימוש בפלטפורמה. מובהר כי השימוש בפלטפורמה הינו בכפוף לתנאי השימוש של החברה המופיעים והמתעדכנים מעת לעת באתר החברה.

יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך. החברה נוקטת באמצעים המקובלים בשוק כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

החברה עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי את מדיניות הפרטיות, שינוי הנוגע לאופן בו החברה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, החברה תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה בפלטפורמה, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

מובהר כי הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות להלן חלות על כל מי שנרשם ומשתמש בפלטפורמה. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא לכל המינים כאחד.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא מדיניות זו בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש של הפלטפורמה (המצויים באתר החברה), כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה זו לכל מטרה שהיא.

כללי

 1.    בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. מובהר, כי הרשמה לשימוש בשירותים והזנת הפרטים כאמור, מהווה הסכמה לכך שהחברה תאחסן ותאסוף את המידע כאמור.
 2.       בעת שימוש בשירותי החברה או בעת כניסה לפלטפורמה נאסף מידע עליך (יחדיו, וביחד עם המידע האישי כהגדרתו להלן, "המידע"). המידע שנאסף תלוי באופי והיבטי השירותים בהם נעשה שימוש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. אלו סוגי המידע שאנו אוספים:

2.1.   המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרישום לשירותי החברה או כל מידע אחר שמועלה לפלטפורמה של החברה במסגרת מתן השירותים, לרבות שם ושם משפחה, כתובת אימייל, כתובת, מספר טלפון, ומידע דומה.

2.2.   מידע שמועבר על ידך במסגרת מבצעים, תחרויות או הצעות מיוחדות (ביחד: "הצעות מיוחדות") שתקבל מהחברה בתור משתמש בפלטפורמה. ההשתתפות בהצעות המיוחדות נעשית מרצונך החופשי, ובידך האפשרות שלא לשתף מידע זה.

2.3.   מידע שיועלה אל הבלוג המופיע באתר, על ידך, לרבות באמצעות העלאת תגובות לפוסטים בבלוג ("מידע של המשתמש בבלוג"). מובהר כי צדדים שלישיים אשר יש להם גישה לבלוג יוכלו לקרוא, לאסוף ולהשתמש במידע של המשתמש בבלוג. ניתן לבקש שהמידע של המשתמש בבלוג יוסר (כמפורט בסעיף ‏29 להלן)

2.4.   מידע בנוגע לסיסמאות, רמזים לסיסמאות, מידע הנוגע לתהליך ההזדהות בעת הכניסה לפלטפורמה.

2.5.   מידע בנוגע לגיל, מגדר, מדינה ושפה מעודפת.

2.6.   מידע בנוגע לתחומי העניין שלך, ודפוסי התנהגות, לדוגמה אילו סוגי אימונים את/ה מעדיף, הרגלי אורח החיים שיש לך, ומהן מטרות הבריאות, התזונה והכושר שברצונך להשיג.

2.7.   מידע בנוגע לסוג השימושים בפלטפורמה, באילו מאפיינים בפלטפורמה נעשה שימוש, הפריטים שרכשת, אם רכשת, האתרים בהם ביקרת, והחיפושים שביצעת. בכלל זה, נאסף גם מידע על סוג המכשיר בו נעשה שימוש, והמערכת שבה השתמשת בכדי להתחבר לפלטפורמה, לרבות כתובת IP, מזהי התקן (לדוגמה מספר הIMEI לטלפונים), הגדרות שפה ואזור. וגם, מידע בנוגע למערכות התפעול ולתוכנות אחרות המותקנות על מכשירך, לרבות מפתחות מוצר (Product Keys).

2.8.   מידע בנוגע לאנשי קשר וקשרים אם נעשה שימוש בפלטפורמה בכדי ליצור קשר או לנהל אנשי קשר, או כדי לתקשר עם אנשים או ארגונים אחרים.

2.9.   מידע בנוגע למיקומך, אשר יכול להיות מדויק. מידע מדויק יכול להיות מידע מסוג GPS, כמו גם זיהוי אנטנה סלולרית, וחיבורי wi-fi, אנו אוספים מידע זה כאשר מופעלים על ידך שירותים או מאפיינים מבוססי מקום. מידע לא מדוייק כולל, מידע הנגזר מכתובת הIP שלך או מידע אשר מעיד היכן הנך ממוקם, שהוא פחות מדויק, לדוגמה ברמת עיר או מיקוד.

2.10.   חלק מהמידע אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר, אשר אנו עושים בו שימוש, לרבות, לצורך איסוף, איחסון, הערכה, שינוי, מחיקה, שילוב או חשיפת והעברת המידע בתוך החברה או עם חברות הקשורות לנו בארה"ב.

מובהר כי לצרכי מדיניות פרטיות זו, כלל סוגי המידע המופיעים בסעיפים ‏2.1 – ‏2.7 ייחשבו יחדיו כ"מידע אישי".

 1.       מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה משתמש בפלטפורמה או עושה שימוש בשירותים.
 2.       החברה תהיה רשאית לקבל מידע מצדדים שלישיים (לרבות חברות ביטוח, נותני שירותי בריאות וכד') ("מידע חיצוני"), ולהציג מידע זה בפניך בפלטפורמה. החברה תוכל לקבל מידע חיצוני, רק לאחר שהצדדים השלישיים קיבלו את הסכמתך להעברת המידע החיצוני לחברה לצורך קבלת השירותים בפלטפורמה, ובהתאם למדיניות פרטיות של הצדדים השלישיים, ובכפוף לכל דין. החברה אינה לוקחת כל אחריות בנוגע למידע החיצוני, לשאלת הסכמתך להעברת המידע החיצוני או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, וכי כלל האחריות למידע החיצוני מוטלת על הצדדים השלישיים הרלוונטיים. שים לב שאם אתר של צד שלישי יהפוך להיות לא זמין או יחסום את הגישה של החברה לחשבון שלך באתר של הצד השלישי, אז כל מידע חיצוני מאותו אתר לא יוצג עוד בפלטפורמה. כמו כן, באפשרותך, בכל עת לקבוע בהגדרות הפלטפורמה לבחור כי לא יועבר עוד מידע חיצוני אל הפלטפורמה.
 3.       החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך, למטרות הבאות, וברישומך לשירותים (לרבות רישום לפלטפורמה) ובעצם השימוש בהם אתה מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע כאמור:

5.1.   כדי להציג לך נתונים, עדכונים והתראות, לרבות גישה או שימושיות לשירותים;

5.2.   כדי לספק את השירותים, לרבות מתן הצעות ומאפיינים מותאמים אישית אשר מיועדים לשפר את אורח החיים שלך, ולהתאים את חוויית השימוש בהתבסס על הפעילויות, התנהגויות, תחומי עניין ומיקום, לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים בכפוף לקבלת הסכמתך ולאמור בסעיפים‏  19 – ‏20 להלן;

5.3.   כדי לנטר את השימוש שלך בשירותים;

5.4.   כדי לשפר את השימושיות של השירותים שמספקת החברה;

5.5.   כדי לזהות ולמנוע שימושים לא נאותים; החברה עשויה להשתמש במידע לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה במערכת.

5.6.   כדי לאכוף את תנאי השימוש של החברה;

5.7.   לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה;

5.8.   דיוור וקשר עם לקוחות.

ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים (לרבות להירשם לשירותים).

 1. בכפוף להסכמתך המפורשת החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS, או בכל אמצעי תקשורת אחר, או הצגת החומר השיווקי ו/או הפרסומי בדף ה-Feed שלך, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך, מקום מגורייך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש.
 2. החברה מתחייבת לתקן את המידע שנאסף אודותייך במסגרת מתן השירותים, בכפוף לקבלת בקשה לתיקון שתישלח על ידך לכתובת המייל המצויה בתחתית העמוד האחרון.
 3. החברה תאחסן את המידע אודותיך עד לקבלת בקשה לסגירת החשבון ומחיקת המידע המצוי בו. לאחר קבלת בקשה לסגירת חשבון ממך, החברה תסיר ממאגריה את כל המידע שנאסף אודותייך, לרבות הקבצים שהועלו לפלטפורמה במסגרת השימושים, למעט מידע שהחברה רשאית או מחויבת לשמור על פי כל דין.
 4. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי בלבד.

מאגר מידע

 1.    הנתונים שנאספו אודותיך יישמרו במאגר המידע של החברה, שמספרו 700064427 ("מאגר המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ("חוק הגנת הפרטיות").
 2.    כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל legal@shapa.me או בדואר רגיל אל: שאפה, רחוב האגוז 9, עתלית 3030000.
 3.   בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.
 4.   המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים ובשרתים שונים, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.

אבטחת מידע

 1.   הכניסה לשירותים בפעם הראשונה תיעשה לאחר הגדרת שם משתמש וסיסמא. לאחר ביצוע רישום בהצלחה, הכניסה לשירותים תהא באמצעות האפליקציה המותקנת בטלפון. במקרה בו תימחק האפליקציה, ותרצה להיכנס לחשבונך, אז תידרש להזדהות בשנית באמצעות שם המשתמש והסיסמא שהוגדרו בעת ההרשמה לשירותים.
 2.   עליך לשמור בסודיות, לא לגלות ולא להעביר לאחר את הסיסמא האישית שלך. החברה מבהירה בזאת כי אינה בודקת האם שימוש בסיסמת משתמש כלשהיא מבוצע, בפועל, על ידי המשתמש עצמו. לפיכך, כל כניסה באמצעות סיסמא אישית של משתמש תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את החברה מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בסיסמא שלו (לרבות תוצאות השימוש בה), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או שימוש בלתי מורשה בקבצים המועלים לפלטפורמה בשם המשתמש ו/או או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש לא מורשה בסיסמא.
 3.   החברה רשאית, בכל עת, להסיר מידע ו/או קבצים מהפלטפורמה, ו/או לחסום את גישתך לשירות באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה עפ״י דין.
 4.   החברה מיישמת באתריה ובפלטפורמה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, לרבות באמצעות הצפנת המידע באמצעות טכנולוגיית SSL (Security socket layer technology), בכדי להבטיח את אבטחת הפלטפורמה והמידע המצוי בו מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. כמו כן, החברה בודקת את האתר על בסיס יומי בכדי למצוא נקודות תורפה שבאמצעותן יהיה ניתן לפרוץ לאתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי הפלטפורמה תהיה חופשיה או נקיה מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שכל מידע אשר נמסר בפלטפורמה יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.
 5.   בכפוף לכל חובה הקבועה בדין, אנו נמסור לך מידע, בנוגע לכל פריצה לאבטחת המערכת, סודיות, או שלמות המידע האישי השמור באופן אלקטרוני שאיננו מוצפן, באמצעות אימייל או דואר בתוך זמן סביר,  כל עוד מדובר: (א) בכל צורך לגיטימי לאכיפת החוק; או (ב) כל פעולה דרושה לבדוק את היקף ההפרה והשבת המערכת למצב תקין.

שיתוף המידע אודותיך עם צדדים שלישיים

 1.   החברה לא מוכרת ו/או מכשירה ו/או מעבירה את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, אולם במקרה בו החברה תרצה לעשות אילו מהפעולות הללו בעתיד, החברה לא תעשה זאת מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.
 2.   החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

20.1.     חשיפת המידע שאתה תבחר לשתף במסגרת השימוש בשירותים.

20.2.     חשיפת המידע אשר נתת את הסכמתך המפורשת להעברתו לצדדים שלישיים לרבות לחברות ביטוח.

20.3.     חשיפת מידע מצטבר, אשר לא ניתן באמצעותו לזהותך, לטובת שיפור מאפייני השירות, ביצוע ניתוח שוק, הכנת פרופיל דמוגרפי ומטרות עסקיות אחרות.

20.4.     חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים אשר הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.

20.5.     החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

20.6.     במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

20.7.     העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין.

 1.   כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש ב Google Maps -בכדי להציג למשתמש על גבי מפות של Google Maps, מידע בנוגע להימצאותם של שירותים הנמצאים בקרבת המשתמש. השימוש ב- Google Maps כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google.
 2.   הנך מתחייב כי כל מידע אשר תעניק לחברה במסגרת השירותים, הוא נכון ומדויק. כמו כן, מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל מידע שיועלה על ידך לפלטפורמה במסגרת השירותים, וכי עלייך מוטלת, באופן בלעדי, החובה להבטיח כי המידע אינו מפר כל דין, או כל זכות של צד שלישי.
 3.   החברה עשויה לקבל מידע מצדדים שלישיים (לרבות חברות אחרות). לדוגמה, ייתכן ובכדי להשלים את המידע שנאסף על ידי החברה, אנו נרכוש מידע דמוגרפי מחברות אחרות. בנוסף, אנו נשתמש בשירותים מצדדים שלישיים בכדי לסייע לנו לזהות את מיקומך באמצעות כתובת ה – IP שלך בכדי להתאים אישית את השירותים למיקומך, או בכדי לסייע לנו לעבד תשלומים שמבוצעים במסגרת הפלטפורמה.
 4.   במסגרת הפלטפורמה והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.
 5.   החברה מתחייבת כי אם יהיה שינוי בבעלות מאגר המידע הכולל את המידע שהחברה אוספת כמפורט במדיניות פרטיות זו כתוצאה ממכירה, העברה או חלוקת חלק מנכסי החברה, לרבות במסגרת מיזוג, רכישה, ארגון מחדש, מכירת נכסים או במקרה של פשיטת רגל, אז החברה תעדכן את המשתמש, ותבצע כל פעולה אחרת נדרשת בכפוף לכל דין.

Cookies

 1.    “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או  לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותים וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
 2.   בהסכמתך לתנאי השימוש הללו אתה מתיר לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.
 3.   לידיעתך – יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש כך שהוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני לעניין חסימת קבצי Cookies, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. תוכל לגשת להסבר אודות סדר התהליך האמור בלשונית "עזרה" של הדפדפן. אולם, אם תשבית את קבצי ה- Cookies זה עשוי לפגוע בשירותים שתקבל מאתרי אינטרנט, מפאת מחסור במידע אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

שונות

 1.   כל המשתמשים רשאים לבחון, לעדכן, לתקן או למחוק את המידע האישי שלהם בחשבון שלהם, על ידי יצרת קשר עם החברה או באמצעות עריכת שינויים דרך תווית ה"פרופיל" באתר. אם תמחק את כל מידע זה, אז ייתכן וחשבונך יהפוך להיות לא פעיל.
 2.   היה והוראה מהוראות מדיניות פרטיות זו, תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות מדיניות הפרטיות או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 3.   כל השתהות שלנו בקיום זכות המגיעה לנו או אי עמידה שלנו על זכות המגיעה לנו לפי מדיניות פרטיות זו או על פי דין, היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלנו על זכות כאמור.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: contact@shapa.me

***

Shapa Inc. ("החברה"), היא המפעילה של כלל מוצרי החברה, האפילקציות לסלולרי, האתרים, לרבות, האפליקציה "Shapa" והאפליקציה "SafeLife", כל מנוי לשירותי החברה או הצעותיה, האתר בכתובת: www.myshapa.com, הבלוג המופיע באתר, ועמודים ברשתות החברותיות (לדוג' – עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של החברה)  (להלן ביחד: "הפלטפורמה"). השירותים המוצעים לך, בפלטפורמה, כוללים מגוון גדול של מידע, מוצרים ושירותים (להלן ביחד: "השירותים").

להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, המשתמש בפלטפורמה, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בפלטפורמה או בשירותים ("מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים בפלטפורמה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים בפלטפורמה או הנאסף על-ידה בעת השימוש בפלטפורמה. מובהר כי השימוש בפלטפורמה הינו בכפוף לתנאי השימוש של החברה המופיעים והמתעדכנים מעת לעת באתר החברה.

יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך. החברה נוקטת באמצעים המקובלים בשוק כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

החברה עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה באופן מהותי את מדיניות הפרטיות, שינוי הנוגע לאופן בו החברה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, החברה תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה בפלטפורמה, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

מובהר כי הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות להלן חלות על כל מי שנרשם ומשתמש בפלטפורמה. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא לכל המינים כאחד.

אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא מדיניות זו בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש של הפלטפורמה (המצויים באתר החברה), כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה זו לכל מטרה שהיא.

כללי

 1.    בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. מובהר, כי הרשמה לשימוש בשירותים והזנת הפרטים כאמור, מהווה הסכמה לכך שהחברה תאחסן ותאסוף את המידע כאמור.
 2.       בעת שימוש בשירותי החברה או בעת כניסה לפלטפורמה נאסף מידע עליך (יחדיו, וביחד עם המידע האישי כהגדרתו להלן, "המידע"). המידע שנאסף תלוי באופי והיבטי השירותים בהם נעשה שימוש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. אלו סוגי המידע שאנו אוספים:

2.1.   המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרישום לשירותי החברה או כל מידע אחר שמועלה לפלטפורמה של החברה במסגרת מתן השירותים, לרבות שם ושם משפחה, כתובת אימייל, כתובת, מספר טלפון, ומידע דומה.

2.2.   מידע שמועבר על ידך במסגרת מבצעים, תחרויות או הצעות מיוחדות (ביחד: "הצעות מיוחדות") שתקבל מהחברה בתור משתמש בפלטפורמה. ההשתתפות בהצעות המיוחדות נעשית מרצונך החופשי, ובידך האפשרות שלא לשתף מידע זה.

2.3.   מידע שיועלה אל הבלוג המופיע באתר, על ידך, לרבות באמצעות העלאת תגובות לפוסטים בבלוג ("מידע של המשתמש בבלוג"). מובהר כי צדדים שלישיים אשר יש להם גישה לבלוג יוכלו לקרוא, לאסוף ולהשתמש במידע של המשתמש בבלוג. ניתן לבקש שהמידע של המשתמש בבלוג יוסר (כמפורט בסעיף ‏29 להלן)

2.4.   מידע בנוגע לסיסמאות, רמזים לסיסמאות, מידע הנוגע לתהליך ההזדהות בעת הכניסה לפלטפורמה.

2.5.   מידע בנוגע לגיל, מגדר, מדינה ושפה מעודפת.

2.6.   מידע בנוגע לתחומי העניין שלך, ודפוסי התנהגות, לדוגמה אילו סוגי אימונים את/ה מעדיף, הרגלי אורח החיים שיש לך, ומהן מטרות הבריאות, התזונה והכושר שברצונך להשיג.

2.7.   מידע בנוגע לסוג השימושים בפלטפורמה, באילו מאפיינים בפלטפורמה נעשה שימוש, הפריטים שרכשת, אם רכשת, האתרים בהם ביקרת, והחיפושים שביצעת. בכלל זה, נאסף גם מידע על סוג המכשיר בו נעשה שימוש, והמערכת שבה השתמשת בכדי להתחבר לפלטפורמה, לרבות כתובת IP, מזהי התקן (לדוגמה מספר הIMEI לטלפונים), הגדרות שפה ואזור. וגם, מידע בנוגע למערכות התפעול ולתוכנות אחרות המותקנות על מכשירך, לרבות מפתחות מוצר (Product Keys).

2.8.   מידע בנוגע לאנשי קשר וקשרים אם נעשה שימוש בפלטפורמה בכדי ליצור קשר או לנהל אנשי קשר, או כדי לתקשר עם אנשים או ארגונים אחרים.

2.9.   מידע בנוגע למיקומך, אשר יכול להיות מדויק. מידע מדויק יכול להיות מידע מסוג GPS, כמו גם זיהוי אנטנה סלולרית, וחיבורי wi-fi, אנו אוספים מידע זה כאשר מופעלים על ידך שירותים או מאפיינים מבוססי מקום. מידע לא מדוייק כולל, מידע הנגזר מכתובת הIP שלך או מידע אשר מעיד היכן הנך ממוקם, שהוא פחות מדויק, לדוגמה ברמת עיר או מיקוד.

2.10.                     חלק מהמידע אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר, אשר אנו עושים בו שימוש, לרבות, לצורך איסוף, איחסון, הערכה, שינוי, מחיקה, שילוב או חשיפת והעברת המידע בתוך החברה או עם חברות הקשורות לנו בארה"ב.

מובהר כי לצרכי מדיניות פרטיות זו, כלל סוגי המידע המופיעים בסעיפים ‏2.1 – ‏2.7 ייחשבו יחדיו כ"מידע אישי".

 1.       מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה משתמש בפלטפורמה או עושה שימוש בשירותים.
 2.       החברה תהיה רשאית לקבל מידע מצדדים שלישיים (לרבות חברות ביטוח, נותני שירותי בריאות וכד') ("מידע חיצוני"), ולהציג מידע זה בפניך בפלטפורמה. החברה תוכל לקבל מידע חיצוני, רק לאחר שהצדדים השלישיים קיבלו את הסכמתך להעברת המידע החיצוני לחברה לצורך קבלת השירותים בפלטפורמה, ובהתאם למדיניות פרטיות של הצדדים השלישיים, ובכפוף לכל דין. החברה אינה לוקחת כל אחריות בנוגע למידע החיצוני, לשאלת הסכמתך להעברת המידע החיצוני או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, וכי כלל האחריות למידע החיצוני מוטלת על הצדדים השלישיים הרלוונטיים. שים לב שאם אתר של צד שלישי יהפוך להיות לא זמין או יחסום את הגישה של החברה לחשבון שלך באתר של הצד השלישי, אז כל מידע חיצוני מאותו אתר לא יוצג עוד בפלטפורמה. כמו כן, באפשרותך, בכל עת לקבוע בהגדרות הפלטפורמה לבחור כי לא יועבר עוד מידע חיצוני אל הפלטפורמה.
 3.       החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך, למטרות הבאות, וברישומך לשירותים (לרבות רישום לפלטפורמה) ובעצם השימוש בהם אתה מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע כאמור:

5.1.   כדי להציג לך נתונים, עדכונים והתראות, לרבות גישה או שימושיות לשירותים;

5.2.   כדי לספק את השירותים, לרבות מתן הצעות ומאפיינים מותאמים אישית אשר מיועדים לשפר את אורח החיים שלך, ולהתאים את חוויית השימוש בהתבסס על הפעילויות, התנהגויות, תחומי עניין ומיקום, לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים בכפוף לקבלת הסכמתך ולאמור בסעיפים‏  19 – ‏20 להלן;

5.3.   כדי לנטר את השימוש שלך בשירותים;

5.4.   כדי לשפר את השימושיות של השירותים שמספקת החברה;

5.5.   כדי לזהות ולמנוע שימושים לא נאותים; החברה עשויה להשתמש במידע לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה במערכת.

5.6.   כדי לאכוף את תנאי השימוש של החברה;

5.7.   לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה;

5.8.   דיוור וקשר עם לקוחות.

ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים (לרבות להירשם לשירותים).

 1. בכפוף להסכמתך המפורשת החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS, או בכל אמצעי תקשורת אחר, או הצגת החומר השיווקי ו/או הפרסומי בדף ה-Feed שלך, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאך, מקום מגורייך וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש.
 2. החברה מתחייבת לתקן את המידע שנאסף אודותייך במסגרת מתן השירותים, בכפוף לקבלת בקשה לתיקון שתישלח על ידך לכתובת המייל המצויה בתחתית העמוד האחרון.
 3. החברה תאחסן את המידע אודותיך עד לקבלת בקשה לסגירת החשבון ומחיקת המידע המצוי בו. לאחר קבלת בקשה לסגירת חשבון ממך, החברה תסיר ממאגריה את כל המידע שנאסף אודותייך, לרבות הקבצים שהועלו לפלטפורמה במסגרת השימושים, למעט מידע שהחברה רשאית או מחויבת לשמור על פי כל דין.
 4. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי בלבד.

מאגר מידע

 1.    הנתונים שנאספו אודותיך יישמרו במאגר המידע של החברה, שמספרו 700064427 ("מאגר המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ("חוק הגנת הפרטיות").
 2.    כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל legal@shapa.me או בדואר רגיל אל: שאפה, רחוב האגוז 9, עתלית 3030000.
 3.   בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.
 4.   המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים ובשרתים שונים, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.

אבטחת מידע

 1.   הכניסה לשירותים בפעם הראשונה תיעשה לאחר הגדרת שם משתמש וסיסמא. לאחר ביצוע רישום בהצלחה, הכניסה לשירותים תהא באמצעות האפליקציה המותקנת בטלפון. במקרה בו תימחק האפליקציה, ותרצה להיכנס לחשבונך, אז תידרש להזדהות בשנית באמצעות שם המשתמש והסיסמא שהוגדרו בעת ההרשמה לשירותים.
 2.   עליך לשמור בסודיות, לא לגלות ולא להעביר לאחר את הסיסמא האישית שלך. החברה מבהירה בזאת כי אינה בודקת האם שימוש בסיסמת משתמש כלשהיא מבוצע, בפועל, על ידי המשתמש עצמו. לפיכך, כל כניסה באמצעות סיסמא אישית של משתמש תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את החברה מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בסיסמא שלו (לרבות תוצאות השימוש בה), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או שימוש בלתי מורשה בקבצים המועלים לפלטפורמה בשם המשתמש ו/או או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש לא מורשה בסיסמא.
 3.   החברה רשאית, בכל עת, להסיר מידע ו/או קבצים מהפלטפורמה, ו/או לחסום את גישתך לשירות באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה עפ״י דין.
 4.   החברה מיישמת באתריה ובפלטפורמה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, לרבות באמצעות הצפנת המידע באמצעות טכנולוגיית SSL (Security socket layer technology), בכדי להבטיח את אבטחת הפלטפורמה והמידע המצוי בו מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. כמו כן, החברה בודקת את האתר על בסיס יומי בכדי למצוא נקודות תורפה שבאמצעותן יהיה ניתן לפרוץ לאתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי הפלטפורמה תהיה חופשיה או נקיה מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שכל מידע אשר נמסר בפלטפורמה יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.
 5.   בכפוף לכל חובה הקבועה בדין, אנו נמסור לך מידע, בנוגע לכל פריצה לאבטחת המערכת, סודיות, או שלמות המידע האישי השמור באופן אלקטרוני שאיננו מוצפן, באמצעות אימייל או דואר בתוך זמן סביר,  כל עוד מדובר: (א) בכל צורך לגיטימי לאכיפת החוק; או (ב) כל פעולה דרושה לבדוק את היקף ההפרה והשבת המערכת למצב תקין.

שיתוף המידע אודותיך עם צדדים שלישיים

 1.   החברה לא מוכרת ו/או מכשירה ו/או מעבירה את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, אולם במקרה בו החברה תרצה לעשות אילו מהפעולות הללו בעתיד, החברה לא תעשה זאת מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.
 2.   החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

20.1.     חשיפת המידע שאתה תבחר לשתף במסגרת השימוש בשירותים.

20.2.     חשיפת המידע אשר נתת את הסכמתך המפורשת להעברתו לצדדים שלישיים לרבות לחברות ביטוח.

20.3.     חשיפת מידע מצטבר, אשר לא ניתן באמצעותו לזהותך, לטובת שיפור מאפייני השירות, ביצוע ניתוח שוק, הכנת פרופיל דמוגרפי ומטרות עסקיות אחרות.

20.4.     חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים אשר הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.

20.5.     החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

20.6.     במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

20.7.     העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין.

 1.   כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש ב Google Maps -בכדי להציג למשתמש על גבי מפות של Google Maps, מידע בנוגע להימצאותם של שירותים הנמצאים בקרבת המשתמש. השימוש ב- Google Maps כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google.
 2.   הנך מתחייב כי כל מידע אשר תעניק לחברה במסגרת השירותים, הוא נכון ומדויק. כמו כן, מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל מידע שיועלה על ידך לפלטפורמה במסגרת השירותים, וכי עלייך מוטלת, באופן בלעדי, החובה להבטיח כי המידע אינו מפר כל דין, או כל זכות של צד שלישי.
 3.   החברה עשויה לקבל מידע מצדדים שלישיים (לרבות חברות אחרות). לדוגמה, ייתכן ובכדי להשלים את המידע שנאסף על ידי החברה, אנו נרכוש מידע דמוגרפי מחברות אחרות. בנוסף, אנו נשתמש בשירותים מצדדים שלישיים בכדי לסייע לנו לזהות את מיקומך באמצעות כתובת ה – IP שלך בכדי להתאים אישית את השירותים למיקומך, או בכדי לסייע לנו לעבד תשלומים שמבוצעים במסגרת הפלטפורמה.
 4.   במסגרת הפלטפורמה והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.
 5.   החברה מתחייבת כי אם יהיה שינוי בבעלות מאגר המידע הכולל את המידע שהחברה אוספת כמפורט במדיניות פרטיות זו כתוצאה ממכירה, העברה או חלוקת חלק מנכסי החברה, לרבות במסגרת מיזוג, רכישה, ארגון מחדש, מכירת נכסים או במקרה של פשיטת רגל, אז החברה תעדכן את המשתמש, ותבצע כל פעולה אחרת נדרשת בכפוף לכל דין.

Cookies

 1.    “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או  לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותים וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
 2.   בהסכמתך לתנאי השימוש הללו אתה מתיר לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.
 3.   לידיעתך – יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש כך שהוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני לעניין חסימת קבצי Cookies, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. תוכל לגשת להסבר אודות סדר התהליך האמור בלשונית "עזרה" של הדפדפן. אולם, אם תשבית את קבצי ה- Cookies זה עשוי לפגוע בשירותים שתקבל מאתרי אינטרנט, מפאת מחסור במידע אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

שונות

 1.   כל המשתמשים רשאים לבחון, לעדכן, לתקן או למחוק את המידע האישי שלהם בחשבון שלהם, על ידי יצרת קשר עם החברה או באמצעות עריכת שינויים דרך תווית ה"פרופיל" באתר. אם תמחק את כל מידע זה, אז ייתכן וחשבונך יהפוך להיות לא פעיל.
 2.   היה והוראה מהוראות מדיניות פרטיות זו, תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות מדיניות הפרטיות או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 3.   כל השתהות שלנו בקיום זכות המגיעה לנו או אי עמידה שלנו על זכות המגיעה לנו לפי מדיניות פרטיות זו או על פי דין, היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלנו על זכות כאמור.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: contact@shapa.me

***

הורדת מסמכים