נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

AIG Rent - הגנה כפולה: למשכיר ולשוכר

ביטוח תכולה

ביטוח דירה שכורה יוצר קונפליקטים בין המשכירים לשוכרים: מי אחראי? מי משלם? מי יכול לתבוע? את מי?

הפוליסה החדשה AIG Rent עושה סדר, מגנה על האינטרסים של כל הצדדים וחוסכת גם כסף וגם מריבות ותביעות הדדיות.

הכירו את AIG Rent - הפתרון החדשני לביטוח דירה שכורה

 • באופן כללי למשכיר דירה יש עניין בהגנה על המבנה שבבעלותו ולשוכרים בהגנה על התכולה השייכת להם. לשני הצדדים יש עניין משותף בהגנה מתביעות בגין נזקים לצד שלישי'.
 • AIG Rent מספקת כיסוי אישי עם פוליסה פרטית לכל צד - כיסוי המבנה למשכיר וכיסוי התכולה לשוכר.
 • בביטוח המבנה ניתן לכלול סעיף 'אחריות צולבת' שמבטיח כיסוי לנזק למבנה ללא תלות מי מהצדדים אחראי לנזק שנגרם וללא חשש מתביעה נגדית, ובנוסף הגנה גם לשוכר וגם למשכיר במידה ומי מהם גרם ברשלנות נזק לצד שלישי.
 • בביטוח התכולה ניתן לכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) המבטיח כיסוי נזק לתכולה ללא צורך בתביעה כנגד בעל הדירה (במידה והוא אחראי לנזק).
 • ביטוח דירה שכורה AIG Rent עולה כמו ביטוח דירה רגיל.

 

הגנה למשכיר - כיסוי למבנה

 • ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזקים בשווי למעלה מ-10,000 ש"ח, למעט במקרה של נזקי צנרת ורעידת אדמה.
 • כיסוי לנזק למבנה שנגרם בזדון ע"י השוכר - עד 5,000 ש"ח לאירוע ועד 10,000 ש"ח בשנה.
 • אפשרות להוספת סעיף אחריות צולבת ללא תשלום.
 • אפשרות להוספת כיסוי בגין נזקים לצד שלישי עד 170,000 ש"ח.

 

הגנה לשוכר - כיסוי לתכולה

 • ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזקים בשווי למעלה מ-10,000 ש"ח, למעט במקרה של נזקי צנרת ורעידת אדמה.
 • אפשרות להוספת סעיף וויתור על זכות התחלוף - ללא תשלום.
 • תקופת כיסוי מורחבת למעבר דירה - עד 7 ימים כיסוי לשני הנכסים, במקום 3 ימים כמקובל.

 

הפוליסה החדשנית AIG Rent - הכוללת ביטוח מבנה לדירה שכורה וגם ביטוח תכולה לדירה שכורה. 

לעיון בפוליסת AIG Rent

קבלו הצעת משתלמת במיוחד לביטוח התכולה עכשיו!