שיפוי

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט ודנה מסבירים את המושג "שיפוי".

אלברט: יש הרבה שיפוים, שיפוי פיסטוק, שיפוי וניל, שיפוי שוקולד זה באמת עניין של טעם, אבל מה זה קשור לביטוח?

דנה: אלברט לא ציפוי, שיפוי. פוליסת שיפוי היא פוליסה בה ידוע מראש מה סכום הנזק אותו יש לשלם למבוטח!

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים