ביטוח משלים שב"ן

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט וניסים מסבירים את המושג "ביטוח משלים שב"ן"

אלברט: אז היום נגלה מה זה "ביטוח משלים שב"ן" ובשביל זה הבאנו את מר ניסים שבן שיסביר

ניסים: אלברט, זה לא השם משפחה שלי  

אלברט: זה כן, תזרום

ניסים: ביטוח משלים שב"ן בחברות הביטוח מעניק החזר להוצאות ניתוח בישראל, מעבר לסיוע שמוצע בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים