חיתום

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט ורחל מסבירים את המושג "חיתום".

אלברט: עכשיו נלמד מה זה חיתום. אה איזה יופי! רחל, מי מתחתם?

רחל: אלברט, אף אחד לא מתחתם או מתחתןחיתום הוא הערכת הסיכון בקבלת מועמד לביטוח, וההחלטה אם ובאילו תנאים לקבלו לביטוח.

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים