ביטוח חסר

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט ומיכל מסבירים את המושג "ביטוח חסר"

אלברט: היום נלמד מה זה "ביטוח חסר" למה זה נשמע לי לא טוב? חסר לי מידע

מיכל: בבקשה אלברט, שלא יחסר "ביטוח חסר" הוא מצב שבו סכום ביטוח התכולה הרשום בפוליסה, נמוך מערך התכולה בפועל. לדוגמא: אם ביטחת את התכולה רק ב- 80% מערכה האמיתי תקבל פיצוי של 80% מערך הנזק

אלברט: תודה מיכל להתראות, חסר לך שאת לא שומרת על קשר!

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים