One Product More

האגף המסחרי של AIG ישראל מזמין אתכם להרחיב את סל המוצרים ללקוחות קיימים.

במסגרת הקמפיין נציע תנאים מיטיבים ללקוחות הרוכשים מוצר נוסף על זה הקיים באגף המסחרי.

 

נשמח לבחון יחד את הכיסויים הנוספים וההטבה שניתן להציע ללקוח שיבחר להרחיב את סל המוצרים המשותף.

 

מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים

הורדת מסמכים