AIG Safe Life – סנכרון אפליקציה במכשירי אנדרואיד

AIG Safe Life Google Fit

על מנת לסנכרן את אפליקציית AIG Safe Life במכשיר אנדרואיד,
נדרשת גם אפליקציית
Google FIT, המשמשת כהתקן הכושר במכשירי אנדרואיד.

יש לוודא כי שתי האפליקציות מותקנות במכשיר. את שתיהן ניתן להתקין מחנות האפליקציות Google Play.

התקנת Safe Life | התקנת Fit

לאחר ששתי האפליקציות מותקנות, יש לוודא סנכרון, בהתאם להנחיות בחלק א'.
אם אין סנכרון פעיל, יש לבצע סנכרון בהתאם להנחיות בחלק ב'.

א. איך לוודא סנכרון בין האפליקציות?

AIG Safe Life

1. להיכנס לאפליקציית AIG Safe Life.
2. ללחוץ על התפריט.
3. ללחוץ 'הגדרות'.
4. ללחוץ 'אינטגרציית התקן כושר'.
5. לבחור Google Fit.

אם הסנכרון פעיל תוצג ההודעה 'מסונכרן'.
אם הסנכרון לא פעיל תוצג ההודעה 'התחברות אל Google Fit'.

AIG Safe Life

ב. איך לבצע סנכרון בין האפליקציות?

1. לחזור על הפעולות בשלב א'.
2. ללחוץ על 'התחברות אל Google Fit'.
3. אם Google Fit עדיין אינה מותקנת – ללחוץ התקנה.
4. אם Google Fit כבר מותקנת – ללחוץ 'יש לי כבר'.

AIG Safe Life

5. לבחור את החשבון הפעיל – AIG Safe Life.
6. ללחוץ על כפתור 'הרשה' בכל המסכים הבאים.

AIG Safe Life

לאחר ביצוע הסנכרון מתקבל מסך אישור:

AIG Safe Life

כדי לחזור ל-AIG Safe Life, יש ללחוץ 'חזרה לאפליקציה'.
המסך שמתקבל צריך להראות סנכרון פעיל.

AIG Safe Life

לבדיקת הסנכרון באפליקציית Google Fit:

להיכנס לאפליקציה, ללחוץ 'הגדרות',
ללחוץ 'ניהול אפליקציות מחוברות'.
אם אפליקציית AIG Safe Life מסונכרנת – תוצג הודעה מתאימה (ראו מסך מס' 4).

AIG Safe Life

בהצלחה ולבריאות.
אתם יכולים להתחיל לחסוך.

הורדת מסמכים