הנחיות להגשת תביעה בגין אבידה/גניבת מטען אישי בחו"ל

אבידה / גניבה של מטען אישי

תביעת ביטוח במקרה של אבידה או גניבת מטען אישי בחו"ל

 1. במקרה של אבידה או גניבת מטען אישי בחו"ל יש להקפיד לשמור מסמכים רלוונטיים הדרושים לטיפול בתביעה:
  • אם המטען אבד בהיותו תחת השגחה של מוביל אווירי או יבשתי – יש לקבל אישור מחברת התעופה אודות האירוע, כולל תשובה סופית של החברה הכוללת את סכום הפיצוי/ החלטה על אי מתן פיצוי.
  • אישור של המשטרה המקומית או אסמכתא מגורם רשמי כלשהו (תחנת רכבת, שדה תעופה וכדומה) במקום בו אירע האירוע ובסמוך למועד האירוע.
  • קבלות ו/או תדפיסי אשראי של הפריטים הנתבעים (במידה ויש).
  • אסמכתא לתאריך יציאה וכניסה מהארץ ומסמכים נוספים בהתאם לנסיבות וסוג האירוע.

 

 1. עם החזרה לישראל יש לפנות למוקד התביעות של AIG ולמסור לנציג התביעות את תאריך האירוע ואת תיאור נסיבות האירוע/לפתוח דיווח באתר החברה.

 

 1. נציג התביעות יפתח דיווח אודות האירוע, יסביר את המשך התהליך ויבקש להעביר את המסמכים אודות האירוע.
  את המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il ולציין מספר תביעה

 

 1. עם קבלת המסמכים יבדוק מיישב התביעות את תביעתך ואת זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה.

 

חשוב לדעת

 • אם המטען האישי אבד או נגנב בהיותו באחריות מוביל אווירי או יבשתי, יש לפנות אל המוביל בדרישה לפיצוי. AIG ישראל תכסה את הנזק שמעבר לסכום שישולם על ידי המוביל ובהתאם לתנאי הפוליסה.
  הנחיות ומסמכים דרושים במקרה של אבידת מטען באחריות המוביל.
 • אם אין בידי המבוטח קבלות רכישה של הפריטים הנתבעים, שווי הפריטים יוערך על ידי AIG ישראל בניכוי בלאי שלא יפחת מ-35%.

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

הורדת מסמכים