הנחיות להגשת תביעה בגין הוצאות רפואיות בחו"ל

טיפול בבית חולים ואשפוז

תביעת ביטוח במקרה חירום רפואי הדורש טיפול בבי"ח במהלך השהות בחו"ל

יש לפנות למוקד החירום IMA

 • במקרה של אשפוז המכוסה על פי תנאי הפוליסה – צוות מוקד החירום יתנהל מול בית החולים לקבלת המידע הרפואי והסדרת התשלום.
 • במידה ולא היה צורך באשפוז – יש לשלם את חשבון הטיפול ולקבל מבית החולים מסמכים שיאפשרו טיפול בתביעה לתשלום לאחר החזרה לישראל:
  • דו"ח חדר מיון
  • קבלות
  • מרשמים לתרופות

 

 1. עם סיום הטיפול הרפואי או במהלכו, יש להיכנס לאתר החברה/לפנות למוקד התביעות של AIG.

 

 1. יש להכין:
  • תאריך האירוע
  • תיאור נסיבות האירוע
  • תיאור הפגיעה/המחלה
  • תאריכי אשפוז (במקרה של אשפוז).
  • סך עלות ההוצאות הרפואיות בתביעה

 

 1. נציג התביעות יפתח דיווח, יסביר את המשך התהליך ויבקש את המסמכים הבאים:
  את המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il ולציין מספר תביעה
 • טופס מלא חתום
 • העתק כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים לאירוע (דיאגנוזה של רופא, גיליון חדר מיון, סיכומי אשפוז, תוצאות בדיקות וכד')
 • קבלות בגין תשלום להוצאות הרפואיות
 • אסמכתא לתאריך יציאה וכניסה מהארץ
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות ולסוג הפגיעה

 

 1. לאחר קבלת המסמכים, יבדוק מיישב התביעות את פרטי התביעה ואת הזכאות לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

חשוב לדעת

 • ביטוח נסיעות לחו"ל אינו מכסה טיפול רפואי בגין החמרת מצב רפואי שקדם ליציאה מהארץ.
 • במקרה של אשפוז או טיפול חירום לשיניים – אין השתתפות עצמית.
 • יש לשים לב לסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה לטיפולים מלבד אשפוז וטיפול חירום לשיניים.

טיפול רופא / מרפאה

תביעת ביטוח במקרה של טיפול רופא בחו"ל

 1. יש לקבל מהרופא מסמכים שיאפשרו טיפול בתביעה לתשלום לאחר החזרה לישראל:
  • מסמך מהרופא המטפל הכולל אבחנה, סיבת הטיפול ותולדות האירוע
  • קבלות
  • מרשמים לתרופות

 

 1. עם החזרה לישראל יש לפנות למוקד התביעות של AIG ולמסור לנציג התביעות את תאריך האירוע ואת תיאור נסיבות האירוע/לפתוח דיווח באתר.

 

 1. נציג התביעות יפתח דיווח אודות האירוע, יסביר את המשך התהליך ויבקש להעביר את המסמכים אודות האירוע.

את המסמכים יש לשלוח לכתובת המייל claims.doc@aig.co.il ולציין מספר תביעה

 

 1. עם קבלת המסמכים יבדוק מיישב התביעות את תביעתך ואת זכאותך לפיצוי על פי תנאי הפוליסה.

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה מידע מקצועי המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא רכישת הביטוח. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ישירה או עקיפה בגין הסתמכות על המידע.
הנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה. חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.

הורדת מסמכים