ביטוח בריאות פרטי AIG MediCare

ביטוח לגילוי מחלות קשות

פיצוי כספי ותגמולים בעת גילוי מחלה קשה, המאפשר הערכות כלכלית של המבוטח ומשפחתו לטיפול והחלמה

  • פיצוי כספי מיידי בעת גילוי מחלה קשה
  • ניתן לצרף ילדים החל מגיל 3 בפוליסת הורה
  • ההצטרפות אינה כרוכה בבדיקות רפואיות


מעדיפים להתקשר בעצמכם?

פתרונות ביטוח נוספים

* מקורות רשימת המחלות: חוזר עריכת תוכנית לביטוח מחלות קשות 2015-1-17. 

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה