נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח מנהלי תיקי השקעות IMI

 תביעות ביטוח מסחרי

פוליסה המשלבת כיסויי אחריות מקצועית וכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ומיועדת לגופים העוסקים בניהול השקעות.
 
 לצפייה בפוליסה