כל הסיכונים

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט ותומר מסבירים את המושג "כל הסיכונים".

אלברט: היום נלמד מה זה "כל הסיכונים" – זה כולל בנג'י? מכת שמש? ביס מתנין? תומר, אתה יכול להיות ספציפי?

תומר: ביטוח כל הסיכונים מכסה כל נזק שייגרם לפריטים שבוטחו במסגרת ההרחבה, למעט הסיכונים שהוחרגו במפורש בפוליסה.

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים