ביטוח יתר

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט ומיכאל מסבירים את המושג "ביטוח יתר"

אלברט: היום נגלה מה זה "ביטוח יתר" למרות שאני לא חושב שיכול להיות מצב כזה של יותר מדי ביטוח. לא ככה מיכאל?

מיכאל: לא מדיוק אלברט

אלברט: אז תהיה מדויק מיכאל

מיכאל: "ביטוח יתר" הוא מצב בביטוח הרכוש שבו סכום הביטוח באותה שנה, יותר גבוה מהשווי של הנכס המבוטח

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים