ביטוח חיים

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט וטום מסבירים את המושג "ביטוח חיים".

אלברט: אתם אוהבים להגיד בישראל לכל אחד "חיים שלי" נכון? (קורץ למצלמה) אז ל aig יש ״ביטוח חיים שלי" – חיים, תסביר לנו מה זה
צלם: קוראים לו טום
אלברט: חיים שלי טום!

טום: אלברט חיים שלנו, ביטוח חיים הוא הסכם בין חברת ביטוח למבוטח, המעניק פיצוי כספי מוסכם מראש במקרה של מותו שלא נדע….

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים