התיישנות

AIG ואלברט עושים לכם סדר בעולם הביטוח, בסדרת סרטונים חדשה.

צפו באלברט וטל מסבירים את המושג "התיישנות".

אלברט: היום טל , עובדת חברה שלי וגם של  AIG תסביר לנו מה זה "התיישנות" ובשביל דוגמא הבאתי חולצה של אסי, שזה, זה  -התיישנות!

ענת: אבל אלברט, "התיישנות" זה מושג שמתייחס לתקופה בה אפשר להגיש תביעה בפוליסה, מהמועד שקרה למבוטח מקרה הביטוח. בחלוף התקופה הזו, חלה התיישנות.

*המידע המוצג הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין האמור לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

הורדת מסמכים