תנאי הטבה – ביטול תשלום חודש נובמבר 2023 לתושבי העוטף ושדרות בביטוחי רכב מקיף וצד ג' ("רכב רכוש") ובביטוחי רכב רכוש וחובה

אוכלוסייה הזכאית לקבלת ההטבה:

הזכאי להטבה הינו מי שרשום כבעל הפוליסה, בביטוח רכב רכוש או בביטוח רכב רכוש וחובה ואשר מתקיימים לגביו כל התנאים המצטברים הבאים:

בעלי פוליסת ביטוח רכב רכוש או בעלי פוליסת ביטוח רכב רכוש וחובה, המתגוררים ביישובי העוטף המנויים ברשימה שלהלן (להלן: "רשימת היישובים הזכאים"):

אבשלום, אוהד, אור הנר, איבים, ארז, בארי, בני נצרים, ברור חיל, גבים, גברעם, דורות, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול , יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרם שלום, כרמיה, מבטחים, מבקיעים, מגן, מפלסים, נווה, נח"ל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פריגן, צוחר, רעים, שדה ניצן, שדי אברהם, שדרות, שובה, שוקדה, שלומית, תושיה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה.

פוליסות ביטוח רכב רכוש או פוליסות ביטוח רכב רכוש וחובה, שטרם הסתיימו תשלומי דמי הביטוח (הפרמיה) בפוליסת הרכב רכוש.

עבור מבוטחים קיימים, חישוב ההטבה ייערך על בסיס מצב התשלומים הקיים בפוליסה נכון ליום חלוקת תשלומי דמי הביטוח בפוליסות רכב מקיף או צד ג', כפי שמופיע במערכות החברה, נכון לתאריך 22.10.2023.

עבור מבוטחים מחדשים (פוליסות המתחדשות ב-1.11.23).

עבור מבוטחים חדשים (פוליסות שתחילתן עד ליום 3.11.23), ההטבה תקפה למבוטחים שרכשו את הפוליסה עד ליום 25.10.2023.

***מבוטחים בביטוח חובה בלבד אינם זכאים להטבה.

 

מה כוללת ההטבה:

ביטול התשלום המיועד להיות משולם בחודש נובמבר 2023, בהתאם לחלוקת התשלומים שסוכמה מראש, עבור בעל הפוליסה המתגורר בישוב המנוי ברשימת היישובים הזכאים.

יובהר, כי התשלומים העוקבים, החל מחודש דצמבר 2023 ואילך, ימשיכו להיות מחויבים כסדרם.

ביטול התשלום בביטוח החובה יופיע כזיכוי בגובה התשלום החודשי שחויב במהלך חודש נובמבר 2023.

 

שאלות ותשובות:

איזו הטבה נותנת AIG למבוטחיה בעקבות המצב?

אנו ב- AIG רוצים להקל על תושבי עוטף עזה ושדרות ולו במעט.

על כן, החלטנו לבטל את התשלום הקרוב (נובמבר 2023) לבעלי פוליסת רכב רכוש (מקיף וצד ג') ולבעלי פוליסת רכב רכוש וחובה, המתגוררים בעוטף ובשדרות, בהתאם לרשימת הישובים המופיעה מטה.

הביטול יבוצע אוטומטית ואין צורך בפניה אלינו.

 

מי זכאי להטבה של AIG?

זכאים להטבה לקוחות אשר בעל הפוליסה מתגורר באחד מיישובי העוטף ושדרות אשר נכללים ברשימת היישובים הזכאים, ושלהם תשלום עבור ביטוח רכב מקיף או צד ג' וחובה הצפוי לרדת בחודש נובמבר 2023  (ובלבד שנותר להם חיוב בביטוח הרכוש). עבורם, אנו ב- AIG נדאג שלא יחויבו בתשלום לחודש נובמבר 2023.

לקוחות אשר זהו התשלום האחרון שלהם, אנו נבטל עבורם את התשלום ובכך יסיימו את תשלום הפוליסה. לקוחות אשר דחו את תשלום נובמבר, יקבלו את ההטבה גם כן והתשלום הבא שלהם יהיה בחודש דצמבר.

שימו לב, חישוב ההטבה למבוטחים קיימים נעשה על בסיס הפרמיות וחלוקת התשלומים שנכונים לתאריך 22.10.2023.

ההטבה למבוטחים מחדשים (חידושי 1/11/2023).

ההטבה למבוטחים חדשים (פוליסות שמועד תחילתן עד ליום 3/11/2023) – מתייחסת למבוטחים שרכשו את הפוליסה עד ליום 25.10.2023.

הורדת מסמכים