AIG Rent – הגנה לשוכרי דירות

מסלול ביטוח חדשני עם כיסויים ייחודים לשוכרי דירות

  • כיסוי נזקים לתכולה בעת מעבר דירה
  • כיסוי חינם להחלפת מפתחות, כולל תשלום להחלפת מנעולים
  • הגנה משפטית במקרה של תביעה

המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי ו/או בכתבי השירות ו/או בהרחבות והנספחים המצורפים לפוליסה.
חלק מהכיסויים ו/או כתבי השירות כרוכים בעלויות נוספות ו/או בתשלום השתתפות עצמית.
שירותים מסוימים מוגבלים לשעות הפעילות המפורטות בפוליסה ו/ או בכתבי השירות.

כל המבצעים הם בכפוף לתנאי החברה 

הורדת מסמכים